เลย (ชมคลิป) เพิ่มจุดฉีดวัคซีนที่ศาลาประชาคมอำเภอเมือง 3 วัน 2 พันคน ลดแออัด รพ. สถานศึกษาให้เปิดเทอม 14 มิถุนายน พร้อมทั่วประเทศ


วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเลย ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชกรจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายปรีดา วรหารนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกันแถลงข่าวโควิด-19 จังหวัดเลย
นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยเปิดเผยว่า ในวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่มเติม ยังมียอดสะสม 87 ราย หายป่วยแล้ว 77 รายและมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ยังต้องติดตามอาการอีก 23 ราย ส่วนกรณีการป้องกันควบคุมโควิด-19 ในเรือนจำจังหวัดเลยนั้น เดิมทีได้มีมาตรการตรวจคัดกรองสัปดาห์เว้นสัปดาห์อยู่แล้ว เเต่สถานการณ์ในปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อในเรือนจำหลายจังหวัด จังหวัดเลยจึงวางมาตรการเร่งตรวจหาเชื้อผู้ต้องยังจำนวน 1,200 ในเรือนจำจังหวัดเลย ภายใน 2 วันนี้ ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการตรวจเร็วๆนี้
นายปรีดา ยังกล่าวถึงการบริหารจัดการวัคซีนสำหรับประชาชนชาวจังหวัดเลยว่า ในเดือนมิถุนายนนี้จังหวัดเลยจะได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวน 57,000โดส จังหวัดเลยได้แบ่งวัคซีนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มA เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค จำนวน60% หรือประมาณ34,200คน กลุ่มB เป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้า กลุ่มอาชีพเสี่ยงติดเชื้อและกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวกับกิจการการท่องเที่ยว จำนวน 27% หรือประมาณ 15,200 คน และกลุ่ม C เป็นกลุ่มผู้นำชุมชน ครู พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 13% หรือประมาณ 7,600คน โดยจากข้อมูลในขณะนี้พบว่ามีกลุ่มA ลงทะเบียนเพื่อขอฉีดวัคซีนเเล้วประมาณ 50% ซึ่งมากกว่าจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร ดังนั้น ประมาชนบางส่วนอาจจะต้องรอคิวในการฉีดวัคซีน โดยมอบหมายให้อำเภอทุกอำเภอที่หน้าที่ประสานกับประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ ในส่วนของอำเภอเมืองเลย เนื่องจากมากจำนวนประชากรเป็นจำนวนมาก และเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลเลย จึงมีการจัดจุดฉีดวัคซีนเพื่อที่ศาลาประชาคมเมืองเลยโดยจัดให้ฉีดเป็นเวลา 3 วัน คือ วันที่ 7-9 มิถุนายน 2564 โดยจัดให้ฉีดกับผู้ที่ลงทะเบียนวันละ 500 คนและผู้ที่ลงทะเบียน ณ จุดฉีดวันละไม่เกิน 200 คน รวมทั้ง 3 วันจำนวน 2,000 คน ส่วนอำเภออื่นๆหากมองว่าโรงพยาบาลจะเกิดความแออัดสามารถพิจารณาหาสถานที่ในการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ยืนยันว่า วัคซีนมีความปลอดภัยเเต่หากเกิดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนของรัฐ สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาภายใน 2 ปี ยกเว้นวัคซีนจากโรงพยาบาลเอกชนจะไม่ได้รับเงินเยียวยาได้
นายปรีดา ยังกล่าว ถึงมาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 เรื่องสถานศึกษาว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย มีมติให้โรงเรียนที่จะสอนออนไลน์อย่างเดียวให้เปิดเทอมในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้ส่วนโรงเรียนที่จะให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนให้เปิดเทอมในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่หากโรงเรียนให้มีความประสงค์จะเปิดก่อนต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการเป็นรายๆไป ซึ่งขณะนี้มี 1 โรงเรียนคือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย เพียงโรงเรียนเดียว ที่เสนอเปิด โดยมาตรการรัดกุม ตามที่ ศบค.จังหวัดเลยชุดใหญ่กำหนด
ด้านนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ระบุว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยจะลงพื้นที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลยเพื่อตรวจความพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีนในวันที่ 2 มิถุนายนนี้ และในวันที่ 4 มิถุนายนจะมีการซ้อมใหญ่ขั้นตอนการฉีดวัคซีน โดยการฉีดวัคซีนจริงให้กลับกลุ่มเสี่ยงไม่เกิน 50 คนเพื่อทดสอบระบบ ซึ่งในการฉีดวัคซีนนั้นทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเป็นคนวางระบบในการฉีดวัคซีน ส่วนการคัดเลือกผู้รับวัคซีนและการอำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆมอบหมายให้ทางอำเภอเป็นผู้ดำเนินการ อย่างไรก็ตามสำรหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนยังสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง อสม.หรือ รพสต. ใกล้บ้าน


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย