ขอนแก่น-ชป.6 ก่อสร้างถนนลาดยางพารา ให้ชาวตำบลดอนหัน อำเภอเมือง ใช้สัญจร

สำนักงานชลประทานที่ 6 ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางพาราบนคันคลองชลประทาน ให้ชาวบ้านและเด็กๆ ในพื้นที่ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น ได้ใช้ประโยชน์สัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานชลประทานที่ 6 โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ดำเนินการก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคลองสาย M-CANAL สถานีสูบน้ำ P 1 เขื่อนมหาสารคาม ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระยะทางประมาณ 500 เมตร ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์สัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด้านนายชอบ แสนเนียม​ คณะกรรมการ​ติดตาม​และประเมินผล​แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น เป็นตัวแทนชาวบ้านนำหนังสือขอบคุณกรมชลประทาน ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางให้ชาวบ้านและเด็กๆในพื้นที่ตำบลดอนหัน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีถนนดีๆไว้ใช้สำหรับการสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งชาวบ้านจะช่วยกันดูแลรักษา ทำนุบำรุงถนนเส้นนี้ ให้อยู่ในสภาพที่ดีไปนานๆ

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์