ขอนแก่น(ชมคลิป)โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีผู้ป่วยที่เข้าพักสังเกตุอาการที่โรงพยาบาลสนาม ภายใน มข. จำนวน 27 คน


          วันที่ 20 เม.ย 64 ภาพจากกล้องวงจรปิด ที่ปรากฏ ภาพของ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส covid-19 สามารถ วัดอุณหภูมิ และใช้ชีวิตได้ตามปกติ ภายในหอพักนักศึกษาหญิง หอ26  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งถูกจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม จังหวัดขอนแก่น สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลสนาม ไม่ได้มีอาการรุนแรง แต่ยังต้องอยู่ในกระบวนการดูแลรักษาของแพทย์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า ผู้ป่วยจะปลอดภัย

           นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ระบบการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลสนามอย่างรัดกุมทุกด้าน ทั้งความปลอดภัยด้านร่างกาย และดูแลสภาพจิตใจผู้ป่วยควบคู่กัน โดยจะจัดให้ผู้ป่วยอยู่ด้วยกัน ห้องละ 3 คน ซึ่งเป้นคนใกล้ชิดและรุ้จักกัน เพื่อลดความตึงเครียด ระหว่างรักษาตัว เพราะต้องอยู่อย่างน้อย 14 วันโดยในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ จะสื่อสารกับผู้ป่วย ผ่านช่องทางออนไลน์ และมีกำหนดระยะเวลาในการนำอาหาร เสื้อผ้า และเก็บขยะติดเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยง ในการสัมผัสกัน ระหว่างบุคลากร และผู้ป่วย

          ที่ตั้งโรงพยาบาลสนาม ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งอยูภายในโซนเดียวกับ หอพัก อื่นๆ และโดยรอบยังถือว่าอยู่ในเขตชุมชน ทำให้ก่อนหน้านี้ เกิดความกังวลใจ จากบุคลากร และนักศึกษา ทำให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สร้างความเข้าใจผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อลดความตระหนก และคลายความกังวลให้กับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ โดย ขอให้มั่นใจในมาตรฐาน และระบบความปลอดภัย

         โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ถือเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่น สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 258 คน โดยมีจำนวนห้องทั้งหมด 86 ห้อง รองรับผู้ป่วยได้ห้องละ3คน

มีการควบคุมการเข้า ออก มีการติดตั้งระบบไวไฟเพื่ออำนวยความสะดวกให้แกผู้ป่วย มีช่องทางสำหรับการรับ-ส่งผู้ป่วยเฉพาะ และมีการติดตั้งรั้วตาข่าย เพื่อกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

        วันนี้ มีผู้ป่วย ที่รักษาอาการติดเชื้อโควิด 19 ที่เตรียม กลับบ้าน 2 คน จากทั้งหมด 27 คน  ซึ่งการเตรียมความพร้อมห้องผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลหลักๆ ทั้ง 26 อำเภอ ก่อนหน้านี้ ทำให้ ผู้ป่วยโควิด 19 ส่วนใหญ่ได้รับการรักษาภายในโรงพยาบาล.