ขอนแก่น(ชมคลิป)ผบ.ค่ายทหาร ร.8 พัน.2 ชุมแพ นำกำลังพล ออกช่วยเหลือเกษตรกร เก็บเกี่ยวและรับซื้อข้าวโพด แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

วันนี้ (15 มี.ค.64) พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ค่าย ร.8 พัน 2) ค่ายมหาศักดิพลเสพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ทหาร ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการเก็บข้าวโพด พร้อมรับซื้อข้าวโพด จากนางวาสนา ผิวคำ บ.โนนสะอาด ม.6 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จำนวน 50 กิโลกรัม เพื่อนำมาต้มสุกให้กับน้องทหารกองประจำการได้รับประทาน เสริมสร้างคุณประโยชน์ต่อร่างกาย และส่งเสริมรายได้สู่เกษตรกร ในสภาวะราคาข้าวโพดตกต่ำ

พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ค่าย ร.8 พัน 2) กล่าวว่า ทางค่ายได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วย ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบราคาตกต่ำจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยหน่วยได้เข้าช่วยเหลือเก็บเกี่ยวและรับซื้อผลผลิตบางส่วน ซึ่งเป็นข้าวโพดหวานผสม และข้าวโพดข้าวเหนียว จากเกษตรกร ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ในเขต พื้นที่อำเภอชุมแพ อำเภอภูผาม่าน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการลดภาระการขนย้าย, ลดปัญหาพืชผลทางการเกษตรล้นตลาด ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 โดยหน่วยได้นำผลผลิตดังกล่าว ไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวกำลังพล และโรงประกอบเลี้ยงของหน่วย เพื่อให้ทหารกองประจำการได้รับประทาน ตามโครงการ “น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรมีรายได้” ตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในทุกพื้นที่ อีกด้วย