(ชมคลิป)สสจ.เลย ออกตรวจมาตรการคุมเข้มโควิด-19 สถานประกอบการ อ.ภูเรือ


จ.เลย โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จัดชุด ศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตรวจตามมาตรการคุมเข้ม สถานประกอบการ
นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย พร้อม นายสิริพงษ์ วัฒนศรีทานัง ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย คณะกรรมการคณะทำงานชุดที่ 3 ศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดเลย ประกอบด้วย เจ้าภาพหลักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ปกครองจังหวัดเลย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย ตำรวจภูธรจังหวัดเลย และองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย นำคณะทำงานติดตาม และ ดำเนินงานตามมาตรฐานการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) เกี่ยวกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ คลินิกเสริมความงาม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ร้านสัก สถานเสริมความงามและควบคุมน้ำหนัก สถานเสริมความงามและบริการในโรงพยาบาลเอกชน ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรภูเรือ สำนักงานสาธารณสุขสาธารณสุขอำเภอภูเรือ และโรงพยาบาลภูเรือ
เป็นการออกติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ของสถานประกอบการต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้นในอำเภอภูเรือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งสถานประกอบการต่างๆ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย