(ชมคลิป)ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู มอบเครื่องสีข้าวพระราชทานฯ

ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู มอบเครื่องสีข้าวพระราชทานฯจำนวน 1 เครื่อง กำลังการผลิต 200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ให้กับกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
วันนี้(29 มค.64) ณ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโพธิ์ศรีสำราญ หมู่ที่ 13 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องสีข้าวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้แก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโพธิ์ศรีสำราญ จำนวน 1 เครื่อง ขนาดกำลังการผลิต 200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยมี นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ประธานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ชาวบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโพธิ์ศรีสำราญ เพื่อจักได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งตัวสมาชิกและกลุ่มองค์กร ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร เกิดรายได้ให้กับพสกนิกรในกลุ่ม “อยู่ดี กินดี” ตลอดจนเป็นการฝึกฝนให้สมาชิกกลุ่มได้รับการเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดพลังแห่งความรัก ความสามัคคี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มมากยิ่งขึ้น จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานเครื่องสีข้าวให้แก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตลอดไป

นายอำพล ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทนิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัท ซีแอลพี ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องสีข้าว แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 21 เครื่อง และในการนี้ พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานต่อให้แก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จำนวน 21 กลุ่ม โดยพระราชทานแก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู จำนุวน 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง กำลังการผลิต 200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เพื่อให้ลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากลุ่มองค์กรและสมาชิก ยั่งยืน สืบต่อไป
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู