มุกดาหาร -อุตสาหกรรมเปิดแสดงความคิดเห็นในการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่


อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร เปิดแสดงความคิดเห็นในการขอประทานบัตรเหมืองแร่ ประชาชนในพื้นที่บ้านหนองหอย หมู่ที่ 11 ตำบลบางทรายใหญ่ บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทราย และบ้านกุดโง้งใหญ่ หมู่ 5 ตำบลมุกดาหาร มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหามีผู้เข้าร่วมชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงให้ชะลอการดำเนินการแสดงความคิดเห็นออกไปก่อน แต่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการต่อจนมีการประท้วงเกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 64 ที่ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายกิติพงษ์ ชลิทธิกุล อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายเชาวลิตร์ ทองประดับ ผอ.สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 นางนัฎฐินา ไชยกาล สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร และตัวแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธินขนส่ง ได้เปิดรับฟังแสดงความคิดเห็นกรณี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธินขนส่ง ได้ยื่นขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในพื้นที่บ้านหนองหอย หมู่ที่ 11 ตำบลบางทรายใหญ่ บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทราย และบ้านกุดโง้งใหญ่ หมู่ 5 ตำบลมุกดาหาร โดยมีประชาชนทั้ง 3 หมู่บ้านเข้าร่วมในครั้งนี้ประมาณ 200 คน
นายดิษเดช หิรัญจิรคุณ รองประธานกลุ่มธรรมาภิบาล เครือข่ายประชาชน ต้านทุจริตคอร์รับชั่น ได้กล่าวว่า ในฐานะผู้สังเกตการณ์เป็นตัวแทนคนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ในวันที่ 8 ม.ค. ที่ผ่านมา มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ห้ามชุมนุนและมั่วสุม ฉบับที่ 2 ประเด็นนี้ให้บันทึกมในที่ประชุม ในการประชุมในครั้งนี้ จากที่ทราบมาจากเจ้าหน้าที่ การขออนุญาตต่าง ๆ ได้ขออนุญาตในวันที่ 6 ม.ค. ยังใช้ประกาศฉบับเดิมอยู่ แต่ฉบับประกาศวันที่ 8 เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม ตามนโยบายของรัฐบาลของการประชุมต่าง ๆ ถ้าไม่จำเป็นก็ขอให้เลื่อนไปก่อน และผู้ว่า ๆ ลงนามประกาศเมื่อวันที่ 9 ประกาศฉบับใหม่ มีใจความว่า ห้ามชุมชนหรือทำกิจกรรมที่มีการรวมพลแออัดลักษณะติดต่อโรคภัยในพื้นที่ที่มีการประกาศ เป็นพื้นที่ควบคุมเฝ้าระวัง ต้องได้รับจากผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านยังไม่ได้รับหนังสืออนุญาตจาก ผวจ. เท่าที่ฟังมาท่านขอมาตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. ถ้าจะจัดต่อไปต้องมีคนรับผิดชอบ …..
นายกิติพงษ์ ชลิทธิกุล อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้ชี้แจงให้ชาวบ้านทราบว่า คณะกรรมการควคุมโรคติดต่อจังหวัด ได้อนุมัติมาตามเอกสาร ก่อนที่จะมาประชุมมาตรการที่ทางผู้ประกอบการเสนอไปที่จังหวัด อนุญาตให้ทำได้ มีการรับรองจากผู้ใหญ่บ้านว่า ผู้เข้าประชุมไม่เคยเดินทางออกนอกพื้นที่ การประชุมครั้งนี้ได้ทำตาม สคบ. กำหนดมา มาตรการที่ให้ใส่แมส ล้างมือ เว้นระยะห่าง ลงทะเบียนประวัติการเดินทาง ซึ่งโดยมากแล้วคนที่เข้ามาประชุมเป็นคนพื้นที่ ไม่ได้ต่างพื้นที่เข้ามาเลย และขอความร่วมมือที่จะหลีกเลี่ยงทุกคนรับทราบ เป็นบ้านใกล้เรือนเคียง ไม่น่าจะมีปัญหา การอนุญาต หนังสือผท่านผู้ว่าฯ ไม้ได้ส่งมาให้ระงับ ท่านอนุมัติมาแล้ว ซึ่งการทำงานในครั้งนี้ มันเป็นกิจกรรมของหลักการหนึ่งทางกฎหมาย รับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณร ไม่ได้มาทำการกิจกรรมบันเทิง คิดว่าเป็นกิจกรรมบริหารบ้านเมือง ไม่ก่อความเดือดร้อนทางใจใครได้ คนที่เข้ามาก็รับฟังกัน การที่รัฐบาละอนุญาตทำอะไรซักอย่าง เขาต้องมีส่วนร่วมในข้อคิดเห็น ไม่ใช่ทำภาระไม่ได้อนุญาตร่วมในการให้ข้อคิดเห็นของประชาชน ผมถือว่าการดำเนินการในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการชุมนุมเพื่อการเมือง หรือเพื่อประโยชน์ของใครคนหนึ่ง เป็นประโยชน์ของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งเวลากะชั้นชิด วันศุกร์ประกาศ วันจันทร์ก็มาแล้ว ถ้ายกเลิกมันใช่เหตุหรือเปล่า เจตนาของเราคือ ทำเพื่อบ้านเมือง ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ มันเป็นส่วนได้ส่วนเสียของประชาชน มันดำเนินการมาแล้ว ใหน ๆก็มาแล้วคุยต่อชักครึ่งชั่วโมงคงจะจบ ทำเพื่อบ้านเมือง ไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเอง ถ้าเป็นอีกซัก 3 วัน ผมอยากจะเลิก แต่ทุกท่านเสียสละมาแล้ว ข้อกฎหมายผมเคารพผมเป็นข้าราชการ ทำงานเพื่อบ้านเมือง เพื่อประชาชนผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการอนุญาตเลย การฟังความคิดเห็นนั้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ต้องรับทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขา ขอความเห็นใจของงานราชการด้วย
นายกิติพงษ์ ชลิทธิกุล อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต่ออีกว่า ได้ส่งจดหมายเชิญไปแล้วทุกหน่วยงานทุกท่าน ประชากรทุกหมู่บ้านก็ได้ส่งหนังสือทุกคน ส่วนที่จะมาร่วมเขาติดภารกิจหรือเปล่า หรือไม่มาโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เราทำหน้าที่ของเราไปแล้ว คือแจ้งให้ทราบเชิญไปแล้ว เขาจะมาไม่มาก็เป็นสิทธิ์ของเขา เราทำตามกฎหมาย เราไม่ได้หลบหลีกกฎหมาย มันเป็นการทำงานในระบบราชการ องค์ประกอบหลัก คือ ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้อง มีสำเนาหนังสือเชิญ ไม่สามารถบังคับให้เขามานั่งได้ เราทำตามหน้าที่ตามระเบียบที่เขากำหนด ส่วนเขาจะมาได้ไม่ได้เป็นเรื่องของเขา เรามีสำเนาในการทำงานเราทำงานบริสุทธิ์อยู่แล้ว เราไม่ได้กีดกัน ในความเป็นจริงแล้วประชาชนที่เข้ามานั่งฟัง มีสิทธิ์จะพูดได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ เป็นหน้าที่ของข้าราชการ ไม่ได้มาล็อบบี้ว่าใครต้องได้การอนุญาตให้เขา พวกท่านมีผลกระทบอะไร สงสัยอะไรให้สอบถาม และให้ผู้ประกอบการสงสัยไปทำมาตรการเยียวยามาว่า มันเป็นหน้าที่ที่จะให้ผู้ประกอบการกับผู้รับผลกระทบ ชี้แจงซึ่งกันและกัน เจนาไม่ได้หลีกเลี่ยงหรือหลบ ขอความเห็นใจในการทำงาน ถ้าเกิดเรื่องนี้ต่อมาจะมีปัญหา ผมทำตามระเบียบกฎหมาย ตอนนี้อยากดำเนินการต่อให้จบได้มาถึงขั้นนี้แล้ว ถ้าคิดว่ามันไม่พร้อมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรมันกระชั้นชิด จากวันที่ 8 ถึงวันที่ 11 ถ้าผู้ว่า ฯ มีหนังสือให้ระงับ ผมจะระงับเลย ก็อยากให้ดำเนินการต่อ ขอความเห็นใจต่อทุกท่าน ถ้าอยากดำเนินการต่อให้เสียงส่วนใหญ่ ถ้าไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อก็ไม่ต้องยกมือ…
ด้าน ร.ต.ต. สุเทียน ทองโสม ในนามพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ดีรับหนังสือคัดค้านในการแสดงความคิดเห็นของชุมชน ในการขอประทานบัตรเหมืองแร่ของ หจก.โยธินขนส่ง ในขั้นตอนของโควิด-19 ถ้าเกิดความผิดพลาดเกิดขั้น ในฐานะเจ้าภาพหลัก ท่านต้องให้การยืนยันต่อพี่น้องประชาชนที่มาร่วม และเรื่อง พ.ร.บ.แร่ ปี 2560 องค์ประชุมทั้งหมดนี้ ก่อนที่จะประชุมมันครบไหม ขอถามว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ และกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ มาครบหรือไม่ ผู้รับผิดชอบทำรายงานการประชุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาทิ เจ้าของโครงการ ผู้ทำรายงาน และผู้ที่ทำหน้าที่รายงาน ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณรา รายงานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่อนุญาตมาไหม หน่วยงานราชการในรดับต่าง ๆ ประกอบด้วย สสจ.มุกดาหาร สำนักเขตสิ่งแวดล้อมภาค ทสจ.มุกดาหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด นักวิชาการอิสระ และประชานทั่วไป
ร.ต.ต. สุเทียน ทองโสม กล่าวต่ออีกว่า องค์ประกอบการพิจารณราก่อนประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนแสดงความเห็นของประชาชน ผมในฐานะได้รับหนังสือคัดค้านตามกระบวนการำเนินการ ได้ทำครบองค์ประกอบหรือไม่ ขัดต่อ พรบ.แร่ ปี 2560 หรือไม่ ถ้าขัดจะดำเนินการต่อได้หรือไม่ ถ้าข้อ 1.มันขัดจะดำเนินการข้อ 2. ได้หรือไม่..
นายปกาศิต ธนะแพทย์ บ้านเลขที่ 99/6 หมู่ 12 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ชาวบ้านที่มีที่ดินใกล้บริเวณขอประทานบัตร กล่าวว่า ผมเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีที่ดินติดกับที่บริเวณขอประทานบัตร ห่างไม่เกิน 500 เมตร ที่ท่านพยายามอธิบายถึงขั้นตอนต่าง ๆ ผมไม่ได้ติดใจ ผมติดใจการมีส่วนได้เสียผลกระทบของโครงการของ หจก. โยธินขนส่ง ที่จะมาทำกิจการเหมืองแร่หินทราย เพื่อการก่อสร้าง ผมเองถือครองที่ดิน เพื่อจะไปพัฒนาที่ดิน ทราบว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อยู่ในเขตที่ใกล้กับถนนสี่ช่องจราจร ที่แขวงทางหลวงมุกดาหาร คาดว่าจะดำเนินการในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะทำให้จังกวัดมุกดาหารมีความเจริญในทุกพื้นที่ที่รวมไปถึงที่ดินที่ผมถือครองอยู่ สิ่งที่เป็นห่วงในเรื่องการออกประทานบัตรคือ การประกอบการของผู้ประกอบการนั้น ต้องใช้วัตถุระเบิดในการที่จะระเบิด ถ้ามองในแง่ผู้ประกอบการ เขามีการป้องกัน มีการวางแผน มีการใช้วัตถุอันตราย จะไม่เป็นอันตรายของผู้อยู่ข้างเคียง หรือผู้ที่อยู่ในชุมชน ส่วนที่นั่งฟังในห้องประชุมส่วนใหญ่มั่นใจว่าไกลเกินกว่า เขาอาจจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เขาอยากให้ท่านออกประทานบัตร อาจจะมาสร้างความเจริญในค่ภาคหลวงที่จะแบ่งให้ แบ่งให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งให้กับชุมชนและหมู่บ้าน แต่ในส่วนของเจ้าของที่ดินที่ติดกับบริเวณประทานบัตร ซึ่งผมเองไม่เห็นด้วยในการประทานบัตร ถ้าท่านมีการระเบิดหิน ใครจะรับผิดชอบว่าหินที่ระเบิดไปไกลแค่ใหน ซึ่งก็ได้เห็นเป็นข่าวมาแล้ว และที่ดินแปลงนี้ที่คาดว่าท่านจะอนุญาต ซึ่งห่างจากวัดถ้ำตาดา ไม่เกิน 500 เมตร ที่อยู่หลังเขา ซึ่งไม่สามารถกำหนดทิศทางของหินได้ และปัญหาถัดมาก็มีฝุ่นละออง ซึ่งไม่ทราบว่าฝุ่นนั้นจะมีค่าเท่ากับ PM 2.5 ที่เป็นปัญหาของประเทศอยู่หรือไม่ ซึ่งมุกดาหารไม่มีปัญหาฝุ่นละออง ถ้ามีการระเบิดหินก็จะมีปัญหาฝุ่นละอองตามมา ซึ่งเป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลไปแก้ไขปัญหาในอนาคต ต้องใช้เงินงบประมาณ เชื่อว่าท่านรับฟังความคิดเห็นเสร็จแล้ว ท่านจะประกอบคำพิจารณา ถ้าท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ ผมก็ไม่สามารถคัดค้าน ถ้าท่านเห็นว่าเป็นสิ่งที่ทำให้สังคม หรือผู้มีผลกระทบจะได้รับผลกระทบ จะไม่สามารถเยียวยาตีค่าเป็นเงินไม่ได้ ท่านก็น่าจะระงับไว้ เพื่อจะให้สังคมอยู่ได้ หวังว่าท่านจะรับฟังและส่งรายงานการประชุมให้ผมด้วย ถ้าท่านมีสิทธิ์ออกประทานบัตรต่อ ผมก็ต้องใช้สิทธิ์ต่อไปในศาลปกครอง เพื่อที่จะเพิกถอนการประทานบัตรต่อไป…
ทั้งนี้ตามหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0033(4)/1017 ลว 22 ธันวาคม 2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศขอเรียนเชิญเข้าแสดงความคิดเห็น การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2558 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธินขนส่ง ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 58 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 11 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร