นครพนม-“บุญลือ” ป.กมธ.กีฬาเยี่ยม “นครพนม” ระบุพัฒนากีฬาต้องเกิดจากความสามัคคี

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครพนม ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ,ส.ส.เอกการ ซื่อทรงธรรม รองประธานฯ , ส.ส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เลขานุการฯ,นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม รองประธานอนุกรรมาธิการติดตามผลกระทบด้านกีฬา”โควิด” สภาผู้แทนราษฎรและ นายอภิรักษ์ หอมละออ เลขานุการอนุฯและ นางฑิฆัมพร กาญจโนภาศ ผบช.กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ตรวยเยี่ยมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดและศึกษาดูงานของสมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม มีนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.นครพนม และ นายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.นครพนม ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับคณะกรรมาการกีฬาฯและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม

การประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนปัญหาและการบริหารความต้องการของนักกีฬารวมถึงบุคลากรทางการกีฬา ปัญหาเงินจากเหรียญรางวัลที่เป็นปัญหาทางธุระการระหว่าง กกท.และกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ พร้อมกับรับข้อเสนอปัญหาทางการกีฬาโดยเฉพาะการขอใช้เงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การเข้ามาทำหน้าที่นี้เกิดขึ้นจากการที่คนกีฬาจังหวัดนครพนมต้องการให้เข้ามาช่วยเหลือผลักดันพัฒนานักกีฬาและคุณภาพทางการกีฬาทุกรูปแบบ ซึ่งด้านการกีฬาบุคลากรทุกคนถือว่ามีความสามัคคี แต่พบว่ายังขาดโอกาสในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามกีฬาที่มีมาตรฐานในการฝึกซ้อม รวมถึงบุคลากรด้านผู้ฝึกสอนรวมถึงอาคารจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาในด้านต่างๆ
“แต่ที่ผ่านมาก็มีความพยามในการสร้างเกมกีฬาร่วมกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการจัดวิ่งขึ้นภูลังกา และ การจัดวิ่งข้ามโขงเมื่อวันที่ 8 พ.ย.63 และในอนาคต ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนมจะร่วมกับ ททท.ในการจัดการแข่งขันทางน้ำ ที่ยังเป็นหนึ่งในการส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยวควบคู่กันไป”

นายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.นครพนม กล่าวว่า การทำงานด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาอยู่ในแนวทางการทำงานของ นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.นครพนม อยู่แล้ว ดั่งผลงานที่ผ่านมามีการจัดการแข่งขันวิ่งหลายรายได้ ซึ่งทางจังหวัดก็พร้อมที่จะสนับสนุนงานกีฬาของจังหวัดนครพนมอย่างเต็มที่

ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การพัฒนาด้านการกีฬาในส่วนนโยบาย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีดำริที่จะให้การจัดการแข่งขันกีฬาทุกชนิดจะต้องควบคู่กับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าให้ประชาชนได้มีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งนี้ยังรวมถึงไตรกีฬาในด้านต่างๆ
แนวทางที่จะได้รับเงินจากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ในจังหวัดกีฬาต้องมีการพัฒนาตนเองและสิ่งสำคัญนั้นคือการพึ่งพาและพัฒนาตนเองรวมถึงการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ซึ่งก็จะรับเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม กมธ.กีฬา และผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป