สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เปิดการฝึก-ทดสอบฝีมือเพิ่มทักษะช่างอาชีพ สู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ


เมื่อเร็วๆนี้ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ได้เปิดการฝึกอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชน์ขนาดเล็ก ในหลักสูตร 30 ชม. จำนวน 2 รุ่น รวม 50 คน ให้แก่พนักงานช่าง ช่างรับเหมาทั่วไป ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้ว่างงาน เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพกำลังแรงงาน เพิ่มทักษะด้านช่าง เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ
ทั้งนี้หากผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านทักษะช่างต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมทดสอบฝีมือ ต้องการ Up Skill หรือ Re Skill และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มทักษะและความน่าเชื่อถือในตลาดแรงงาน สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครเข้าร่วมการฝึกได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เลขที่ 320 หมู่ 9 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0-4561-5864 ในวันและเวลาราชการ.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน