หนองบัวลำภู(ชมคลิป)โปลิศศรีบุญเรือง รวมพลังทำความดี


ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่ ทำบุญตักบาตร มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนกิจการตำรวจ มอบประกาศเกียรติคุณตำรวจดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้บุตรธิดา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2563
เมื่อเวลา 07.30.น. วันที่ 17 ต.ค.63 ณ บริเวณลานหน้าเสาธงสถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายไชยา พรหมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 2 จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวันตำรวจ พร้อม พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง หัวหน้าส่วนราชการ ประธานและคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ศรีบุญเรือง รอง ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง ข้าราชการตำรวจในสังกัด แม่บ้านข้าราชการตำรวจ ตลอดจนพ่อค้าคหบดีในเขตอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศล ให้กับข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องใน ” วันตำรวจ ” ประจำปี 2563

พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง กล่าวว่าสำหรับการจัดงานดังกล่าว สืบเนื่องจากวันที่ 17 ตุลาคม ของทุกปีตรงกับวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้โอนจากกรมตำรวจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2541 มาอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และได้กำหนดให้วันที่ 17 ตุลาคม เป็นวันตำรวจ และได้กำหนดให้หน่วยในสังกัดดำเนินการจัดงาน “วันตำรวจ” ขึ้นในวันนี้ โดยในวันนี้ ในส่วนของ สภ.ศรีบุญเรือง จัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี การอ่านสารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ สังคมส่วนรวมและประชาชน

โดยพิธีเริ่มจาก พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง นำข้าราชการตำรวจ แม่บ้านข้าราชการตำรวจ ร่วมกันประกอบพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพักศรีบุญเรือง ด้วยการบวงสรวง สักการะบูชาพระพุทธรูปประจำโรงพัก ศาลพระภูมิเจ้าหน้าที่ ศาลปู่ย่าตายาย และพญานาคราช ที่ประดิษฐานและเป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล และในเวลาต่อมาผู้ร่วมในพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูปและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในเวลาต่อมา พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง เป็นตัวแทนอ่านสารผู้บัญชาการตำรวจ พร้อมนำกล่าวพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกนายยึดถือและปฏิบัติ อันจะนำไปสู่องค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา ภายใต้อุดมการณ์เดียวกัน และในโอกาสเดียวกัน ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง มอบโล่เชิดชูเกียรติขอบคุณผู้สนับสนุนกิจการตำรวจของโรงพักศรีบุญเรือง ด้วยดีเสมอมา

จากนั้น นายไชยา พรหมา สส.จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานในพิธีเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละสายงาน เพื่อเป็นเกียรติประวัติ เป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และนำหัวหน้าส่วนราชการ กต.ตร.สภ.ศรีบุญเรือง ร่วมกันมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจ ก่อนที่กล่าวขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนายที่ได้ทุ่มเทเสียสละกำลังกาย กำลังใจสละเวลาและชีวิตส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มกำลังความสามารถ สมกับศักดิ์ศรีของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ พร้อมทั้งชื่นชม


ข้าราชการตำรวจที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นในรอบปี โดยขอให้รักษาคุณความดีนี้ไว้และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจต่อไป ก่อนที่จะร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันตำรวจ พร้อมมีโรงทานเลี้ยงจากพ่อค้าคหบดี บริการฟรีแก่ผู้ร่วมพิธีเป็นอันเสร็จพิธีเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู