ศรีสะเกษ-เยาวชนศรีสะเกษ รวมพลังจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ “สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์”


เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ประธานในพิธีเปิด “งานมหกรรมรวมพลังเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ” ประจำปี 2563 (ปีที่ 7) ตอน “กิจกรรมสร้างสรรค์ พลังเยาวชนเมืองศรี มีจิตอาสา เพื่อแผ่นดิน” โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ และเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชน ร่วมกันจัดขึ้น โดยมี นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายพชร บุญเหลือ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม นำเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นายพชร กล่าวว่า จากสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีสถิติความเสี่ยงทางด้านสุขภาพที่ทำให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ประสบกับปัญหาทางสังคม และมีผลต่อการพัฒนา เด็กและเยาวชนปัจจุบันนี้ตกเป็นเครื่องมือของสื่อการโฆษณาเชิญชวนต่างๆ รวมทั้งการเข้าถึงปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพต่างๆ เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การเล่นพนัน และอุบัติเหตุ มีจำนวนมากขึ้น ทั้งเกิดจากสิ่งจูงใจ เช่น การจัดโปรโมชั่น การโฆษณาทางออนไลน์ การจัดดนตรีที่วัยรุ่นชื่นชอบ เป็นต้น
การทำการตลาดของทุนเหล่านี้ เข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น จากการโฆษณาแฝงผ่านช่องทางการ CSR ทำให้เด็กและเยาวชนมีการรับรู้จนเกิดความเคยชิน และกลายเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป มีโอกาสที่เด็กและเยาวชนเหล่านี้จะเป็นลูกค้าหรือผู้สนับสนุนในผลิตภัณฑ์ไปอีก 20-30 ปี แต่ก็ยังนับว่าเป็นความโชคดีที่ประเทศไทยมี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนไทย ปีนี้เป็นปีที่ 12 ที่ได้มีการประกาศและบังคับใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้
ดังนั้น สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ หรือกระตุ้นเตือนภัยที่ใกล้ เป็นการจัดกิจกรรมทดแทนที่เทียบได้ว่าสิ่งต่างๆไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์” เป็นเวทีของการแสดงออกของเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง
โดยมีการจัดประกวดกิจกรรม ประกอบด้วย การแข่งขันวงดนตรี การแข่งขัน cover dance การแข่งขันการพูดสร้างสรรค์ การประกวดวาดภาพ และการประกวดเรียงความ รวมถึงการแสดงจากเด็กและเยาวชน การจัดนิทรรศการผลงานการดำเนินกิจกรรมจากกลุ่มเยาวชน หน่วยงานรัฐ และเอกชนอีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน