หนองคาย(ชมคลิป)แม่ทัพภาค 2 เข้มเปิดยุทธการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แม่ทัพภาค 2 เข้มเปิดยุทธการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่ จังหวัดหนองคายย้ำห้ามเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาด
วันที่ 20 ส.ค. 63 ที่ห้องประชุมปทุมทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะ ประชุมร่วมหารือกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์แนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงและมีจำนวนมากขึ้นทุกวัน และมอบนโยบายแก่หน่วยงานต่างๆ จากนั้น พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2เดินทางไปเปิดยุทธการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ โดยมี พ.อ.เรวัฒ ธรรมจิรเดช รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังผสม ทหาร ตำรวจ พลเรือนเข้าร่วม
จากสถานการณ์ยาเสพติดในห้วงที่ผ่านมามีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งชายแดนด้านจังหวัดหนองคาย สามารถจับกุมและตรวจยึดได้จำนวนมาก และมีความถี่ขึ้นและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น จากการข่าวร่วมยืนยันว่ายังมียาเสพติดปริมาณมหาศาลที่รอโอกาสลักลอบเข้ามาในเขตพื้นที่ จังหวัดหนองคาย แล้วส่งต่อไปยังพื้นที่ตอนใน
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาค 2 จึงได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 จึงจัดมีการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไข ปัญหายาเสพติด เพิ่มมาตรการเข้มในการสกัดกั้น ยาเสพติด พื้นที่เฝ้าระวัง ทั้ง 9 อำเภอ 36 หมู่บ้าน