ยโสธร – ภูมิปัญญาผ้าทอมือ ในวิถีชีวิตชาวอีสาน แต่งแต้มสีสันจากธรรมชาติ

จากคำกล่าวนี้ถือเป็นวิถีชีวิตของชาวยโสธรที่สืบสานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจวบจนปัจจุบัน นับเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ได้สืบทอดศิลปวัฒนธรรม “ผ้าทอ” ได้แก่ ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมครามที่เป็นอัตลักษณ์ของ จังหวัดภาคอีสาน และเป็นอัตลักษณ์ของในแต่ละจังหวัด จนเป็นที่เลื่องลือในระดับสากล

จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตผ้าทอมือ  และมีการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถเพิ่มมูลค่าผ้าทอมือให้มีราคาสูงจากการพัฒนารูปแบบ การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งานตามความต้องการของผู้บริโภค และเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นสำหรับเสน่ห์ผ้าทอมือของจังหวัดยโสธรนั้นเป็นงาน Handmade ทอด้วยมือ และย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ

ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาทำเป็นสีย้อมผ้านั้นได้มาจากต้นไม้ ใบไม้ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น เปลือกไม้ใบไม้ชนิดต่างๆ  ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำไปต้มน้ำให้เดือดเพื่อจะได้สีต่างๆ ตามสีของเปลือกไม้ใบไม้แต่ละชนิด เช่น สีแดง ได้จากดอกคำฝอย รากยอ ครั่ง , สีน้ำเงิน ได้จากต้นคราม , สีเหลือง ได้จากแก่นขนุน ขมิ้นชัน ดอกดาวเรือง แก่นแข รากต้นสะกือ ใบสาบเสือ ใบสมอและเหมือดแอ่ , สีดำ ได้จากลูกกระจาย ลูกมะเกลือ , สีชมพู ได้จากต้นมหากาฬและต้นฝาง , สีน้ำตาล ได้จากฝักคูณ , สีม่วงอ่อน ได้จากลูกหว้า , สีเขียว ได้จากใบดอกแก้วและสบู่เลือด ฯลฯ

จากการใช้สีธรรมชาติ ทำให้ผ้าทอที่ได้ไม่มีสารพิษตกค้างเป็นอันตรายต่อผู้ทอและผู้สวมใส่ จากความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตที่มีความละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนนั้น จึงทำให้ผ้าทอของจังหวัดยโสธรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความงามโด่ดเด่นเป็นธรรมชาติ และเป็นผ้าทอมือที่มีผืนเดียวในโลก โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร