สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 สร้างต้นกล้าเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้เด็กอีสาน เรียนรู้ สร้างหุ่นยนต์ จุดประกายสู่เด็กยุคใหม่

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 สร้างต้นกล้าเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้เด็กอีสาน เรียนรู้ สร้างหุ่นยนต์ จุดประกายสู่เด็กยุคใหม่ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงโลกยุคอนาคต เข้าค่ายฝึกทักษะหุ่นยนต์ ( NONNGAM ROBOT CAMP) ครั้งที่ 3 @ STEM education ด้วยนวัตกรรม หุ่นยนต์พื้นฐานที่บังคับมือ “หุ่นยนต์เลี้ยงแกะ และ หุ่นยนต์ภารกิจ “ อบต.นากอก อำเภอศรีบุญเรืองให้การสนับสนุน ขณะที่โรงเรียนอุดมนาสมใจ สพป.เลย เขต 2 คว้ารางวัลได้ทั้ง 2 ประเภท

เมื่อวันที่ 6-7 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมตึกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศรีบุญเรือง 6 โดย ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านหุ่นยนต์ โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำเยาวชนจากสถานศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดเลย 23 โรงเรียนนักเรียนและครูผู้รับผิดชอบร่วม 100 คน เข้ารับการฝึกทักษะหุ่นยนต์ ( NONNGAM ROBOT CAMP) ครั้งที่ 3 @ STEM education ด้วยนวัตกรรม หุ่นยนต์พื้นฐานที่บังคับมือ “หุ่นยนต์เลี้ยงแกะ และ หุ่นยนต์ภารกิจ “ ภายใต้การสนับสนุนของ อบต.นากอก อำเภอศรีบุญเรืองโดยมี นายวุฒิพงษ์ นิลนามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลค่ายเยาวชนหุ่นยนต์ ( NONNGAM ROBOT CAMP) ครั้งที่ 3 @ STEM education ด้วยนวัตกรรม หุ่นยนต์พื้นฐานที่บังคับมือ “หุ่นยนต์เลี้ยงแกะ และ หุ่นยนต์ภารกิจ “ พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ได้เดินทางไปดูการจัดกิจกรรมและเสริมสร้างให้กำลังใจกับเด็กๆ เมล็ดพันทางการศึกษาเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์ ให้ต้นกล้าที่จะเติบใหญ่ รับอนาคตของเด็กไทยที่ กำลังจะเปลี่ยนแปลงก้าวเดินไปสู่ สังคมมิติใหม่ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศรีบุญเรือง 6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนงาม ทีมวิทยากรพี่เลี้ยงจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะครูในศูนย์เครือข่ายฯศรีบุญเรือง 6 ร่วมให้กำลังใจ


โดยบรรยากาศในการฝึกอบรมใช้เวลา 2 วัน ซึ่งผู้เข้าอบรมจะในแต่ละทีมจะมี นักเรียน ครูที่ของแต่ละโรงเรียน ที่มาร่วมศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมกัน ซึ่งหลังจากที่ ทางวิทยากรได้ให้ความรู้ พร้อมกับแจกวัสดุอุปกรณ์ในการที่แต่ละทีม จะต้องสร้างหุ่นยนต์ ตามที่แต่ละโรงเรียนสมัครเข้าร่วม มีด้วยกัน 2 ประเภท “หุ่นยนต์เลี้ยงแกะ และ หุ่นยนต์ภารกิจ ซึ่งเป็นหุ่นยนต์พื้นฐานที่บังคับมือ ที่เด็กๆ และครูแต่ละทีมจะต้องช่วยกันสร้างหุ่นยนต์ให้เกิดขึ้นมาให้ได้ และจะต้องสามารถปฏิบัติภารกิจ ตามที่ทางวิทยากรฝึกอบรมได้ให้แนวทางไว้เพื่อจะให้มีการแข่งขันค้นหาทีมของแต่ละโรงเรียนที่สามารถทำภารกิจได้สำเร็จ รวดเร็ว ได้คะแนนชนะเลิศ งานนี้จากการสังเกต เด็กๆ ครู แต่ละทีมจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ตื่นเต้น ท้าทาย กับงานที่จะต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาให้ได้ หลายโรงเรียนยังไม่มีประสบการณ์ จึงเป็นเรื่องแปลกใหม่ ซึ่งก็ได้ใช้ความพยายามที่จะพัฒนา แม้ว่าในวันนี้ จะไม่ได้เป็นผู้ชนะ แต่ก็ถือว่า ได้มาเรียนรู้ ปลุกแนวคิดให้กับเด็กๆ นักเรียน หลายทีมบอกว่า วันนี้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อที่จะไปล่ารางวัลในอนาคต เป็นความตื่นเต้นท้าทายของพวกเราที่จะพัฒนาต่อไป

ขณะที่ นายบรรชา งามใจ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศรีบุญเรือง 6 กล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลค่ายเยาวชนหุ่นยนต์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ว่าสืบเนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจของโลกในยุคปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเยาวชนควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ในหลักสูตร การเรียน การสอน ที่เหมาะสม เพื่อให้ก้าวทันยุคทันสมัยและทันต่อความต้องการของ เปลี่ยนไปของตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยเหตุดังกล่าวศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านหุ่นยนต์พื้นฐาน และ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีบุญเรือง 6 จึงได้ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการสนับสนุนงบประมาณ จาก อบต.นากอก เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนไทยได้พัฒนาตนเพื่อเตรียมความพร้อม และทางคณะผู้จัดอบรมมีความตั้งใจที่จะให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ แข่งขันหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน เพื่อไปต่อยอดและนำเป็นแนวทางในการเลือกการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป


ในขณะที่ ดร.คำบุญ โพธิ์ตา ผอ.โรงเรียนบ้านนาอุดมนาสมใจ สพป.เลย เขต 2 หนึ่งในคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมและส่งนักเรียนเข้าค่ายการฝึกทักษะการสร้างหุ่นยนต์ในครั้งนี้กล่าวว่า เป็นบรรยากาศของงานสร้างหุ่นยนต์บังคับด้วยมือทั้งประเภทเลี้ยงแกะในระดับประถมและมัธยม และหุ่นยนต์ภารกิจ ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างแบบและสร้างหุ่นยนต์ ตามแบบภารกิจที่กำหนด ทั้ง 2 แบบตามที่ได้มอบหมาย ให้แล้วเสร็จ และนำไปทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ที่ออกแบบไว้นั้นเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ หากไม่ดีก็มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขปรับปรุงให้มีให้มีประสิทธิภาพ สำหรับ การสร้างหุ่นยนต์พื้นฐานเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมนักเรียนเป็นวิศวกร รู้หลักการทำงานของหุ่นยนต์ เพื่อเป็นแนวทาง ซึ่ง เด็กเหล่านี้ จะสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนา ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในขณะฝึกปฏิบัติมีกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มเด็กที่จะทำงานร่วมกัน 2 คน 3 คน ในรูปแบบของทีมเวิร์คย่อยๆ จะช่วยกันออกแบบช่อมแล้วช่วยกันสร้าง ก็ทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้ครบทั้งกระบวนการทุกขั้นตอนของการทำงาน เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของนักเรียนสร้างหุ่นยนต์พื้นฐานก็จะเป็นการพัฒนาพื้นฐานของเด็กในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ส่วนทางด้าน นายสนิท หาญเชิงชัย ผอ.โรงเรียนบ้านโนนงาม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านหุ่นยนต์ กล่าวว่าโครงการ การฝึกทักษะหุ่นยนต์ ( NONNGAM ROBOT CAMP) ครั้งที่ 3 @ STEM education ด้วยนวัตกรรม หุ่นยนต์พื้นฐานที่บังคับมือ “หุ่นยนต์เลี้ยงแกะ และ หุ่นยนต์ภารกิจ “ในปีนี้ จัดขึ้นที่ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยจัดมาแล้วสองปี และปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนในชนบท ต่างจังหวัด ได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติให้ผู้เข้าแข่งขันได้มีการวางแผนการทำงานการแข่งขันภายในหมู่คณะ เสริมสร้างความรักความสามัคคีในทีม เห็นปัญหา เห็นกระบวนการแก้ปัญหา เชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างสถานศึกษาพร้อมพัฒนาประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสร้างขีดความสามารถให้ทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21

ด้านนายถาวร ช่อจันทร์ ครูผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านหุ่นยนต์ โรงเรียนบ้านโนนงาม กล่าวว่า สำหรับผลการทดสอบและแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐานที่บังคับมือ “หุ่นยนต์เลี้ยงแกะ และ หุ่นยนต์ภารกิจ ภายหลังนักเรียนได้สร้างหุ่นยนต์พื้นฐานสามารถสั่งการได้ตามที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้ ดังนี้ หุ่นยนต์เลี้ยงแกะระดับประถมศึกษาทำคะแนนลำดับ 1 ได้แก่โรงเรียนบ้านนาอุดมนาสมใจ สพป.เลย เขต 2 ลำดับ 2.ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกกุง และ ลำดับ 3.ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 หุ่นยนต์พื้นฐานภารกิจ ระดับประถมศึกษาลำดับ 1.ได้แก่โรงเรียนบ้านโคกสนั่น สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ลำดับ 2.ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สพป.ขอนแก่น เขต 5 และลำดับ 3.ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาอุดมนาสมใจ สพป.เลย เขต 2 สำหรับการแข่งขันหุนยนต์พื้นฐานตามภารกิจระดับมัธยมศึกษา ลำดับ 1 ได้แก่โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ลำดับ 2 ได้แก่โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา และ 3 ได้แก่โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

นอกจากนั้นวิทยากรที่ให้การอบรม อย่าง นายไพทูลย์ แสงเสนา ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บอกว่า การที่เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ จะเป็นการพัฒนาเด็กไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี จากวันแรกที่มา เด็กๆ ครู ส่วนมาก จะเกิดความสงสัยว่า จะเป็นอย่างไร ทำแล้วจะเกิดผลอย่างไร ล้วนแต่เป็นคำถามในใจ แต่เมื่อได้เป็นผู้สร้าง ผู้ใช้ จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ไปสู่อนาคต
ส่วนทางด้าน นายธานี ศรีวงศ์ ศน.จาก สนง.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู วิทยากรอีกคนหนึ่ง ให้เหตุผลว่า สิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ เป็นความรู้ให้เด็กจะได้นำไปต่อยอดในอนาคต เพื่อที่จะนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กเหล่านี้ อยากจะไปศึกษาทางด้าน วิศวกรรม หรือ กระบวนกสร้าง เอไอ เพราะชีวิตของคนเราต่อไปใน จะเป็นการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและการใช้เอไอ มากขึ้น
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว เพ็ญนภา ทับซ้ายขวา รายงานจากจังหวัดหนองบัวลำภู