ขอนแก่น – สมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดคอนเสิร์ต “สุขสุดๆ…ฉุดไม่อยู่…ตอน ‘นูโว’ ร่าเริงเต็มที่…ดีต่อโลก

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและพันธมิตร สร้างมิติใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ Music Marketing กระตุ้นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกจังหวัดขอนแก่นนำร่องแดนอีสานจัดกิจกรรม V Change the World Concert Projectคอนเสิร์ตเที่ยวนี้สุขสุดๆ…ฉุดไม่อยู่…ตอน นูโว ร่าเริงเต็มที่…ดีต่อโลก…เลย

 

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น นายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,นายจอห์น รัตนเวโรจน์ ดารานักแสดง ตัวแทนศิลปินวงนูโว,นางสาววสุมน เนตรกิจเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินวิน สมาย จำกัด,นายเสกสรร ศรีไพรวรรรณ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานขอนแก่น,นางสาวศศมณฑ์ มหาศิริกุล นายกสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวกิจกรรม “V Change the World Concert: Happy Music towards the Green Planet”คอนเสิร์ตเที่ยวนี้สุขสุดๆ…ฉุดไม่อยู่…ตอน นูโว ร่าเริงเต็มที่…ดีต่อโลก…เลย จัดโดยสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ ) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานแถลงข่าว
นางสาววสุมน เนตรกิจเจริญ กล่าวว่า สมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ ) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดกิจกรรม V Change the World Concert Project คอนเสิร์ตเที่ยวนี้สุขสุดา…ฉุดไม่อยู่…ตอน นูโวร่าเริงเต็มที่…ดีต่อโลก…เลย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ขอนแก่น เพื่อสร้างการตระหนักรู้และกระตุ้นการจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดคอนเสิร์ตและเส้นทางท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่เชื่อมโยง และสร้างให้เกิดคอมมูนิตี้ของ กลุ่ม Baby Boomer, Generation X และ Generation / กระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ตามแนวคิดของสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) “สนุกเต็มที่ ดีต่อโลก”
ขณะเดียวกันกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้รูปแบบCarbon Neutral Concert ครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการประเมินการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไชด์จากการจัดงานและมีการชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิต มุ่งสู่กิจกรรมคอนเสิร์ตคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ผ่าน Application : ZERO CARBON ที่พัฒนาโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งชันของประเทศ (บพข.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รูปแบบคอนเสิร์ตครั้งนี้ มีการออกแบบจากแนวคิด “ลดพลังงาน ลดทรัพยากร ลดขยะและของเสีย” เลือกใช้และบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่และเป็นการท่องเที่ยวยุคใหม่ทีใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีการคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคอีสานและกรุงเทพฯ ผ่านกิจกรรมการเดินทางมาชมคอนเสิร์ตและเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้ร่วมกับการรถไฟแห่งปี

จัดโปรแกรมท่องเที่ยว “ปู้น ปู้น…ขอนแก่นเที่ยวนี้ แฮปปี้มหาสาร” โดยนำนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ เดินทางโดยรถไฟตู้นอน รถไฟด่วนพิเศษ “อีสานมรรคา” และนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายชาวอีสานเที่ยวอีสานโดยบริษัทนำเที่ยวสมาชิกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน นำนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวตามเส้นทาง Happy Model เป็นรายการนำเที่ยวของหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม ความพิเศษของเส้นทางนักท่องเที่ยว ชาวขอนแก่นจะได้เข้าร่วมพิธีสักการะเทพเจ้า ณ ศาลเจ้าปีงเถ่ากง-ม่า ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนคร นำโดย อ.คทา ชินบัญชร และในช่วงเย็นจะเข้าชมคอนเสิร์ตพบกับ ศิลปิน “นูโว”ประกอบด้วยคุณ ก้อง จอห์น โจ และสมาชิกวงนูโว พร้อมแขกรับเชิญ ได้แก่ คุณแต๋ม ชรัส เพื่องอารมย์ คุณป้อม ออโต้บาห์น และคุณจุ๋ม นรีกระจ่าง คันธมาส
ทั้งนี้ผู้ริเริ่มโครงการและผู้จัดงานกับ สมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเชิญผู้เข้าร่วมงานคอนเสิร์ตเข้าร่วม “กิจกรรมดูดซับฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดด้วยการร่วมเพาะกล้าพันไม้กินได้ จำนวน 198 ต้น เพื่อนำมาจัดกิจกรรมปลูกภายหลังการจัดงาน โดยร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา “ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมให้ปลูกตันไม้ที่สามารถนำมารับประทานได้ในเส้นทางถนนรอง
โดยหน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่น ภาคเอกชนในพื้นที่ปลูกจะเป็นผู้ดูแลการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในช่วงเช้าของวันที่ 7 เมษายน 2567 ขอเชิญชวนผู้ชมคอนเสิร์ตเข้าร่วมกิจกรรม CSR รักษ์โลก “ปลูกต้นคูน” ดอกไม้ประจำจังหวัดร่วมกับศิลปีนเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองขอนแก่น ต้นคูนนี้จะได้รับการดูแลให้เป็นต้นไม้แห่งความยั่งยืนด้วยการบำรุงรักษาจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จะร่วมใจดูแลต้นไม้ของศิลปินแต่ละท่าน ให้เจริญเติบโตและหยั่งรากแข็งแรงสืบไป
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จอห์น รัตนเวโรจน์ หนึ่งในศิลปีนหลัก เริ่มการสร้างเสียงดนตรีในรูปแบบ Silent Music ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ “Sounds of Earth” (SOE) จะมาร่วมเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการบอกต่อเรื่อง “การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” โดยใช้เสียงเพลงเป็นตัวเชื่อมโยง เส้นทางการท่องเที่ยวให้ผู้คนออกเดินทางไปพักผ่อนท่ามกลางเสียงเพลงและธรรมชาติ ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม


สำหรับราคาบัตรคอนเสิร์ดเริ่มต้นที่นั่งละ 1,000-1,500-2,500-3,500 และที่นั่งพิเศษราคา 5,000บาท มีเพียง 30 ที่นั่ง ทุกที่นั่งผู้เข้าชมคอนเสิร์ตมีส่วนร่วมชดเชยคาร์บอนเครดิต การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า โครงการพลังงานทดแทน โครงการพลังงานชีวมวล การจำหน่ายบัตรผ่าน www.alticket.com และ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ และสมาชิกสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น