เลย – ภูเรือชวน”ปั่นขึ้นภู ครั้งที่ 4″ส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนเยาวชนห่างไกลยาเสพติด


นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ เปิดเผยว่า ตามที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอภูเรือ กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางเรียบ ชื่องาน “ปั่นขึ้นภู ครั้ง 4 ” ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอำเภอภูเรือ และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนหันมาออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด และคาดว่าจะมีนักปั่นจักรยานทั้งในประเทศและต่างประเทศสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวมทั้งหมด 610 คน


ทางอำเภอภูเรือ อนุญาตให้ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอภูเรือ จัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยาน”ปั่นขึ้นภู ครั้งที่ 4″ ในพื้นที่อำเภอภูเรือ และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด้านการจราจร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สัญจรทั่วไป


ทั้งนี้ พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประทศไทยกล่าวว่า ทางสมาคมฯพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก พีร์ธนะ บุญจิราพิพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นผู้แทนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ตรวจความพร้อมของสถานที่ที่ใช้เป็นสนามแข่งขันโดยทั่วไปแล้วให้การรับรองการแข่งขัน และได้จัดกรรมการทำหน้าที่ตัดสินการแข่งขัน ร่วมกับผู้แทนสมาคมฯ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย