ขอนแก่น (ชมคลิป) “ปลุกผีอีสานร่วมงานคืนลอยกระทง” ชมขบวนแห่ ‘เริงระบำผีอีสาน’ กว่า 600 ตน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมปลุกผีทั่วไทย มาร่วมขบวนแห่ “เริงระบำผีอีสาน” ภายในงานสีฐานเฟสติวัล  บุญสมมาบูชานาค พร้อมชูวัฒนธรรมอีสาน ที่หาชมได้ยาก ในงานลอยกระทงปีนี้

            16 พ.ย. 66 เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เร่งการติดตั้งโคมบริเวณถนนในบึงสีฐาน โดยมีการใช้โคมมากกว่า 10,000 ดวง ซึ่งนักศึกษา ได้มีการระบายภาพลงบนโคม เพื่อมาประดับสร้างความสวยงาม ภายในบริเวณงานจุดประเพณีลอยกระทง ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นในปีนี้

ส่วนที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าว การจัดงานประเพณีลอยกระทง สีฐานเฟสติวัล  “บุญสมมาบูชานาค 2566” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2566 ที่บึงสีฐาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบอันสำคัญ 60 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันการศึกษาขุมปัญญาแห่งอีสาน  โดยกิจกรรมภายในงานจะมีความหลากหลาย เพื่อให้ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชาวจังหวัดขอนแก่น และชาวอีสาน ได้มีโอกาสมาสัมผัสกลิ่นอายงานศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตาม concept “ศรัทธา  มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม” ดังนี้

– วันแรกในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 คือ ศรัทธา ในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรและอัญเชิญพระอุปคุต ซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมของชาวอีสาน ส่วนในช่วงเย็นจะเป็นการแห่พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มกิจกรรม การจัดงานวันที่สอง

– วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566  คือ มหาสนุก พบกับขบวนแห่ “KKU Carnival” ซึ่งจะมีการแต่งตัวของผู้แสดงเป็นชุดไทยทั่วไทย มาร่วมสร้างสีสันในปีนี้ และกิจกรรมมหาสนุกอื่นๆ มากมาย

– และวันสุดท้ายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 คือ ปลุกวิถีวัฒนธรรม พบขบวนแห่อันวิจิตรงดงามที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นอีสาน ในขบวนแห่กระทง และการประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2566

ทางด้าน รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเสริมว่า สำหรับขบวนปลุกผีอีสานได้มีการตั้งชื่อไว้ว่า “CARNIVAL KKU.” ซึ่งได้ใช้ที่ไม่ให้น่ากลัวเกินไป จึงได้มีการจัดขบวนเป็นรูปแบบ “เริงระบำผีอีสาน” ซึ่งปกติจะมีการเริงระบำผีอีสานที่จังหวัดเลย เช่นผีตาโขน ผีขนน้ำ จริง ๆ แล้ว อีสานเป็นดินแดนแห่งผี ซึ่งทางผู้จัดงานจะขุดผีทุกที่เอามาเริงระบำให้หมด ซึ่งจะมีผี 2-3 ตัวที่ทางมหาวิทยาลัยผลิตสร้างทางวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่เพื่อให้เป็นภาพจำ คือ ผีบักหวด กับผีกับแก้บนางไห ทั้งหมดมีประมาณ 600 กว่าตนที่จะมาเริงระบำในวันที่ 26 นี้ด้วย