หนองบัวลำภู – ผู้ว่าฯเมืองลุ่มภู สร้างความตระหนักรู้ กระตุ้น ผอ.รพ.สต.สร้างทีมงาน

ผู้ว่าฯเมืองลุ่มภู สร้างความตระหนักรู้ กระตุ้น ผอ.รพ.สต.สร้างทีมงาน 5 เสือให้มีกระบวนการทางความคิด(Mindset)ไปในทิศทางเดียวกันเน้นการทำงานมุ่ง “งานสำเร็จ” มิใช่ “แค่เสร็จ” ร่วมขับเคลื่อนชุมชนยั่งยืน สังคมปลอดภัย สู่จังหวัดต้นแบบสีขาว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วย ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายประวิทย์ ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ต.อ.สุภี พลดงนอก ผกก.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลำภู ผู้แทน สนง.ป.ป.ส.ภาค 4 จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างการรับรู้ทีมงาน 5 เสือในพื้นที่โดยมี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงทุกอำเภอ และ 83 ผอ.รพ.สต.เข้าร่วมประชุม ในขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะถึงทิศทางในการดำเนินงานร่วมกัน ก่อนที่ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัด ตำรวจ นายแพทย์สาธารณสุข และ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ได้ทำความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งไปด้วยกัน

นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าฯจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการถอดบทเรียนจนนำไปสู่เป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาในระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นปัญหาการครอบครองอาวุธ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือแม้แต่ความเหลื่อมล้ำทางสังคม จนมีผลกระทบไปทุกพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด

ล่าสุด เกิดเหตุที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เมื่อเยาวชนอายุไม่ถึง 14 ปีที่เสพยาเสพติด(คาดว่าจะเป็นกัญชาและกระท่อม)ซึ่งมิใช่ยาบ้า แต่เสพจนติด ซึ่งเมื่อเสพจนติดแล้วก็จะเกิดความรุนแรงได้เช่นเดียวกัน โดยได้ใช้อาวุธมีดทำร้ายปู่ที่เลี้ยงตนเองมาแต่เล็กได้รับบาดเจ็บสาหัสหวุดหวิดเสียชีวิต นั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่คนในหมู่บ้าน/ชุมชน ขาดการเอาใจใส่ในปัญหาทางสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ป่วยทางจิต และสิ่งเสพติด หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล คลุ้มคลั่งทำลายทรัพย์สิน แม้ตนเองและคนในครอบครัว จนเกิดอาการหวาดผวาและไม่ได้รับความปลอดภัย และโดยก่อนหน้านั้นมีกระบวนการคัดกรอง ค้นหาคนในหมู่บ้านต้นแบบ 58 หมู่บ้าน/ตำบล ตรวจหาสารเสพติด จนต้องมีการนำเข้าสู่กระบวนการบำบัด ฟื้นฟู รักษา ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึง อสม.ในพื้นที่เป้าหมาย และส่งดำเนินคดีหากเป็นผู้ค้าในพื้นที่

ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวต่อว่าสิ่งหนึ่งที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นที่ปกครองจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ การนำผู้ที่อยู่ในข่ายสีเขียว สีเหลือง และสีแดง เข้าสู่กระบวนการบำบัด รักษา ฟื้นฟูและมีการปราบปรามอย่างจริงจริง แต่กระบวนการเหล่านั้นยังไม่มีการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ที่จะสร้างชุมชนให้เกิดความยั่งยืนในทุกพื้นที่ เพื่อปฏิบัติการยกระดับร่วมกันในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 นี้ประกาศเป็นจังหวัดต้นแบบสีขาวของประเทศต่อไป

ทางด้าน นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่ากระบวนการที่ภาคีเครือข่ายต้องทำงานภายใต้กรอบแนวความคิด(Mindset)เดียวกันคือการสร้างทีมงาน 5 เสือ(เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ปลัด อปท. ผอ.รพ.สต.และ กำนัน/ผญบ.)ในทุกระดับทั้งจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านให้มีการรับรู้ สร้างความตระหนักร่วมกัน จนเกิดความเข้มแข็งแล้วเดินหน้าไปพร้อมๆกัน ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นภาระและหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึงการขับเคลื่อนชุดปฏิบัติการคุ้ม/ชรบ./ทีม 5 เสือตำบลที่เน้นการดูแลและติดตามผู้ป่วยจิตเวช และผู้ผ่านโครงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมทุกรายในทุกคุ้ม ทุกหมู่บ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคน(5เสือ/ชุดปฏิบัติการคุ้ม/ชรบ.) ต้องเข้าใจภาระงานทั้งที่เป็นงาน Function &Area &Policy ต้องจัด Priority ให้เป็น หากชุดปฏิบัติการคุ้มและชรบ.ยังไม่ลุกขึ้นมาและติดตามปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปได้อย่างไร ซึ่งเราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า 5 กลยุทธหลักที่ต้องปฏิบัติในงานระดับคุ้มและทุกระดับคือ 1.ต้องใช้ใจนำในการทุ่มเทการปฏิบัติงาน 2.ใช้หลักเมตตากรุณาผู้ป่วยจิตเวชและผู้เสพติด 3.ต้องแยกปลาออกจากน้ำในพื้นที่ 4.เน้น Work Hard &.Work Smart และ 5 เน้นการทำงานมุ่ง งานสำเร็จ มิใช่ แค่เสร็จ และ ปจ.หนองบัวลำภู ยังได้กล่าวทิ้งท้าย ของการทำงานโดยใช้เสาหลัก 5 ต้นคือ เสาหลักต้นแรกต้องพัฒนายั่งยืน SDGs ปรับ Mindset ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เสาหลักต้นที่ 2 Team Work เสาหลักต้นที่ 3 ชุดปฏิบัติการ”คุ้ม” เสาหลักต้นที่ 4 ต้องมีข้อมูล Family Folder และ เสาหลักต้นที่ 5 กลยุทธ์ CBTx ชุมชนบำบัด นื่คือความคาดหวังของพวกเราที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งความปลอดภัย จังหวัดต้นแบบสีขาว ว่าความสำเร็จของานจะเป็นศิลปินเดียวไม่ได้ต้องทำงานเป็นทีมร่วมกันเพื่อสู่เป้าหมายเดียวกัน
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู