อุบลราช – กิจกรรมวิ่ง Suranaree Trail Running ระยะทาง 16 กิโลเมตร

กิจกรรมวิ่ง Suranaree Trail Running ประจำปี 2566 ระยะทาง 16 กิโลเมตร

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 12 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 (ร.13 พัน.2) ได้นำกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งรายการ Suranaree Trail Running ประจำปี 2566 โดยใช้เส้นทางวิ่งจากจุดผ่อนปรนการค้าช่องอานม้าไปยังเนิน 600 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทาง 16 กิโลเมตร

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพล รวมถึงส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งได้ศึกษาภูมิประเทศตามแนวชายแดน เป็นการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ ในโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย


จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกัน และได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิประเทศธรรมชาติตามแนวชายแดนในคราวเดียวกันด้วย

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13