รองผู้บังคับการ ภ.จว.ศรีสะเกษ เปิดการฝึกอบรมเสริมเขี้ยวเล็บผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล

รองผู้การฯศรีสะเกษ เปิดการฝึกอบรมเสริมเขี้ยวเล็บผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 มิ.ย. 2566 ที่โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.เทพพิทักษ แสงกล้า รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนกำลังพล กองร้อยควบคุมฝุงชน ซึ่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ มี 3 กองร้อย จำนวน 510 นาย โดยมี พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร หัวหน้าชุดครูฝึกตำรวจภูธรภาค 3 พร้อมกำลังชุดครูฝึกเข้าเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่กำลังพล

พ.ต.อ.เทพพิทักษ แสงกล้า รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมนุมสาธารณะ ได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ตามกรอบกฎหมายที่กำหนด โดยให้หน่วยในสังกัดดำเนินการฝึกทบทวน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566

ดังนั้น ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น โดยกำหนดการฝึกระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2566 ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมนุมสาธารณะได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ตามกรอบกฎหมายที่กำหนด ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสาระสำคัญ และขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป้าหมายการฝึกอบรมทบทวนตามโครงการ ได้แก่ ข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมชุมสาธารณะในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 กองร้อย รวมทั้งสิ้น 510 นาย.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน