สกลนคร –  กำลังพลจิตอาสา นขต.สนง.พัฒนาภาค 2 ซ่อมแซมบ้านเรือน มอบสิ่งของเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

กำลังพลจิตอาสา สถานีวิทยุกระจายเสียง 909  สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนช่วยประชาชน  และมอบสิ่งของเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่จังหวัดสกลนคร

                   

  พันเอก อิทธิพล  เดียงสา   หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909 ( เก้า-ศูนย์-เก้า)  สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำกำลังพลจิตอาสา  ร่วมกับเครือข่ายนักพัฒนา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่  ได้เข้าซ่อมแซมบ้านพัก และปรับปรุง  สภาพห้องน้ำ ให้กับนายวัง     รังวารี    อายุ 76 ปี  ซึ่งอาศัยอยู่กับหลาน 2 คน ในเขตตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร  ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการก่อสร้างมานาน และมีฐานะยากจน  เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โอกาสนี้  คณะหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909 ( เก้า-ศูนย์-เก้า)  สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   ได้นำถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค  และเวชภัณฑ์  ไปมอบให้กับ นางอุดร    ชมพูสิงห์ อายุ 77 ปี และนางลับ    นิลโฉม    อายุ 84 ปี  ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงในเขตตำบลสุวรรณคามด้วย.