อุดรธานี – พ่อเมืองมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

5 เม.ย.66 เวลา 13.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนร่วมงาน ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดอุดรธานีในปีที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 4 คน และมีผู้เสียชีวิต 7 คน เป็นคนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 6 คน และต่างจังหวัด 5 คน และการเกิดอุบัติเหตุจากทั้งหมด 10 ครั้ง เกิดจากการล้มเองไม่มีคู่กรณี 5 ครั้ง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุดรธานี โดยมี มาตรการหลัก 5 ด้าน ประกอบด้วย มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านตถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย หรือ การบังใช้กฎหมายควบคู่การประชาสัมพันธ์ และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังการเกิดเหตุ และอีก 1 มาตรการสำคัญคือ มาตรการตรวจติดตามและประเมินผล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติในพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 4 คณะ กำกับดูแลพื้นที่ทั้ง 4 โซนนิ่ง มี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานคณะ/เป็นผู้กำกับดูแล ซึ่งในวันนี้มีภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ซึ่งให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุดรธานี
โดยในส่วนของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มีบริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการ สมาชิก ร่วมกันมอบสิ่งของประกอบด้วย 1. บริษัทสแตนดาร์ดพลัส จำกัด โดย นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนน้ำดื่มมูลค่า 5,000 บาท 2. ห้างเซฟมาร์ท ซูเปอร์สโตร์ และบริษัทในเครืออึ้งเซ้งเฮง กรุ๊ป โดย นายกัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนนยูเอชที มูลค่า 5,000 บาท 3. ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ HOTEL MOCO และศูนย์ประชุมนานาชาติมลฑาทิพย์ โดย นายภาสกร วีรชาติยานุกูล กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนน้ำดื่ม มูลค่า 5,000 บาท 4. บริษัท โตโยต้าอุดรธานี ผู้จำหน่ายรถยนต์โตโยต้า จำกัด และบริษัท โตโยต้าไทยธานี จำกัด โดย นายขวัญชัย อรุณยะเดช กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องดื่มบำรุงกำลัง มูลค่า 5,000 บาท และ 5. โรงแรมเดลิโอ้ บูทีค ร้านชะลอม และบีดีคอมพิวเตอร์ โดย นายกฤตธัช จารุไชยกุล เลขานุการโครงการอุดรธานีไกด์ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนเครื่องดื่มบำรุงกำลัง มูลค่า 5,000 บาท

Related posts