อุดรธานี – ชาวบ้านผือ ‘เฮลั่น’ กุ้งก้ามกราม 3 ตัวโล ผลผลิตโครงการ อบจ. ร่วมกับประมงเมืองอุดร

 

วันที่ 19 มี.ค. 2566 เวลา 9.00 น. อบจ.อุดรธานี ได้รับการประสานจากประชาชนในพื้นที่ อ.บ้านผือ ว่ามีกิจกรรมการจับปลาการกุศล ณ บ้านดงขวาง ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ระดมทุนการกุศลเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อพัฒนาสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน (ขยายถนนเข้าสู่วัดบ้านดงขวาง) ในการจับปลาการกุศลครั้งนี้ได้มีการขายบัตร ๆ ละ 250 บาท ซึ่งรวบรวมยอดเงินได้ทั้งหมดกว่า 20,000 บาท โดยปลาที่ได้มีน้ำหนักรวมประมาณ 2,500 กก. ชนิดสัตว์น้ำที่จับได้ อาทิ ปลาช่อน ปลาไน ปลาแรด ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์ ปลาเกล็ดเงิน กุ้งก้ามกราม เป็นต้น สร้างความตื่นเต้นและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก โดยมีนางอรวรรณ เชื้อกลางใหญ่ ส.อบจ.อุดรธานี อ.บ้านผือ เขต 1 พร้อมด้วยนายบัลดล โชติการ ประมง อ.บ้านผือ นายสมหมาย ทองเพชร ผญบ.ดงขวาง และผู้นำชุมชนมาคอยให้กำลังใจบริเวณริมสระน้ำดังกล่าว

นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ได้ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนใน จ.อุดรธานี ซึ่งจากหลายปีที่ผ่านมาสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะเริ่มลดลงอย่างน่าเป็นห่วง จึงได้มีโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจ.อุดรธานีขึ้น โดยประสานความร่วมมือกับประมง จ.อุดรธานี และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำสร้างอาหารแหล่งโปรตีนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ภายใต้วิกฤตสถานการณ์โควิด 19

วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ ประชาชนส่งผลผลิตตามโครงการดังกล่าว ฯ รายงานมายัง อบจ.อุดรธานี และที่สร้างเสียงเฮสนั่นทั่วคลุงน้ำคือการจับได้กุ้งก้ามกราม ซึ่งมีขนาดเท่ากับกระป๋องกาแฟ รวมน้ำหนัก 3 ตัว ต่อ 1 กก. สร้างความตื่นเต้นดีใจและสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จะเห็นได้ว่าคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นและชนิดของพันธุ์สัตว์น้ำที่จับได้นั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีรายได้ให้กับชุมชน เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการนำทุนเข้าสู่หมู่บ้านพัฒนาสาธารณประโยชน์ อบจ.อุดรธานี พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีในอนาคตต่อไป

Related posts