เลย (ชมคลิป) ปชส.เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศงานพร้อมให้กำลังใจหน่วยงานในสังกัดหลังพ้นวิกฤติโควิด

 


ผู้สื่อข่าวรางาน ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดเลย ตามภารกิจนิเทศงาน พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจติดตามงาน 3 หน่วยงานในจังหวัดเลย สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์เป็น 1 ใน11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เข้ารับการนิเทศให้การต้อนรับ ประกอบด้วย นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย นางอรทัย อมาตยกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่


ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ได้กล่าวชื่นชม การดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย ที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีการทำงานเป็นทีม และพร้อมสนับสนุนการทำงานในระดับเขต พร้อมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ให้ช่วยเป็นกำลังของหน่วยงาน ซึ่งจังหวัดเลยเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวหลัก ที่อุดมไปด้วย อัตลักษณ์ท้องถิ่น สามารถนำมาขยายผลสร้างสรรค์เป็นผลงานคุณภาพ โดยสอดแทรกความรู้ทางวิชาการหรืองานวิจัย


ในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐาน มีแนวคิดในการขับเคลื่อนงาน มีการตั้งเป้าหมายในการทำงาน ที่สำคัญคือเป็นหน่วยงานที่ผลิตผลงานคุณภาพได้รับการเผยแพร่ผลงานเป็นอันดับต้นๆ ของสื่อวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ได้เสนอแนะการยกระดับบุคลากรรุ่นใหม่ เปิดโอกาสในการทำงานเพื่อสร้างคนเก่งของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังเสนอให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อต่อยอดสร้างผลงานใหม่ๆ ลงในสื่อโซเชียลมีเดีย รวมถึงสามารถนำผลงานไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นได้อีกทางหนึ่งด้วย


หลังจากนิเทศ และตรวจเยี่ยม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยแล้ว ได้เข้าพบนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อขอคำปรึกษา ข้อชี้แนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น วันรุ่งขึ้นจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายต่อไป

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย