บึงกาฬ – ไทย จับมือ สปป.ลาว ร่วมประชุมการลาดตระเวนสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามลำแม่น้ำโขง


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13) เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ, หัวหน้าหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ 2, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4, ป้องกันจังหวัดบึงกาฬ, หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ, ศุลกากรบึงกาฬ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ, สถานีเรือบึงกาฬ และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย ได้ร่วมการประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว (จังหวัดบึงกาฬ – แขวงบอลิคำไซ) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อเตรียมความพร้อมการลาดตระเวนร่วมตามลำน้ำโขงและพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างไทย – ลาว โดยมีพันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และ พันโท วิสัน ทิบวงสา รองห้องเสนาธิการ/หัวหน้าหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ฯ เป็นประธานร่วมฝ่ายลาว หลังจบการประชุมฯ ได้ร่วมกันตรวจพื้นที่บริเวณจัดพิธีเปิดการลาดตระเวนร่วมตามลำน้ำโขงไทย – ลาว ณ ลานอเนกประสงค์ สวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อยกระดับความร่วมมือในการลาดตระเวนร่วมกัน เพื่อการสกัดกั้นยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมายตามแนวลำแม่น้ำโขง


จากการร่วมประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว (จังหวัดบึงกาฬ – แขวงบอลิคำไซ) ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น พร้อมประสานงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติดรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายต่อไป

ข้อมูลภาพข่าว    ร.ต.กฤษฎา มณีใส
กรมทหารราบที่ 13