อุดรธานี – ร.13 ร่วมพิธีวันที่ระลึกเปิดศาลหลักเมืองอุดรธานี ครบรอบ 24 ปี 


เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 มอบหมายให้ พันตรี ประภาส โคตรชมภู นายทหารฝ่ายกำลังพลของหน่วย เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกเปิดศาลหลักเมืองอุดรธานี ครบรอบ 24 ปี ณ ศาลหลักเมืองอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นาย นิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยส่วนราชการ, หน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน, แขกผู้มีเกียรติ,เจ้าหน้าที่จากส่วนงานองค์กรต่างๆ และพ่อค้า ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ด้วย โดยภายในพิธีประกอบด้วยการประกอบพิธีทางศาสนา,การสักการะบรวงสรวงพระพุทธโพธิ์ทอง และท้าวเวสสุวรรณสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุดรธานี และการรำบรวงสรวงศาลหลักเมืองตามประเพณีดั้งเดิมที่เคยถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เนื่องจากศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพสักการะบูชา รวมถึงเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจและความภาคภูมิใจของชาวเมืองอุดรธานี มีอาคารศาลหลักเมืองลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยอีสาน ที่โดดเด่นสวยงาม เป็นลำดับหนึ่งของประเทศ


ศาลหลักเมืองอุดรธานีสร้างขึ้นมาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2502 โดยได้มีการอัญเชิญดวงพระวิญญาณของพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ที่ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี เมื่อปี พ.ศ.2436 มาสถิตย์ ณ เสาหลักเมืองด้วย ส่วนเสาหลักเมืองนั้น จะสร้างด้วยไม้คูณ ยาว 5 เมตรเศษ ซึ่งจะฝังลึกลงไป 3 เมตร มีการบรรจุแผ่นยันต์และแก้วแหวนเงินทองต่างๆ จำนวนมากไว้ใต้ฐาน เพื่อเป็นสิริมงคล ต่อมาในปี พ.ศ.2542 ได้มีการสร้างศาลหลักเมืองขึ้นมาใหม่แทนศาลหลักเมืองเดิมที่ทรุดโทรมลงมาก โดยตัวอาคารของศาลหลักเมืองจะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ผสมผสานศิลปะของอีสาน และในบริเวณศาลหลักเมืองก็ยังมีรูปปั้น ท้าวเวสสุวรรณ 1 ใน 4 ของท้าวจตุโลกบาลผู้ปกครองเหล่าอสูรให้ได้กราบสักการะบูชา และมีหลวงพ่อพระพุทธโพธิ์ทองด้วย เรียกได้ว่าถ้ามาสักการะขอพรที่ ศาลหลักเมืองอุดรธานี ก็จะสามารถมาบูชาและกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แบบครบถ้วนในที่เดียวได้


จากการที่เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ทำให้ผู้เข้าร่วมพิธีฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้มีศาลหลักเมืองประจำจังหวัดอุดรธานี อันเป็นสถานที่มหามงคล เป็นศูนย์รวมจิตใจ และความรุ่งโรจน์สถาพรของจังหวัดอุดรธานี และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมพิธีสำคัญในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13