หนองบัวลำภู (ชมคลิป) นายอำเภอลูกชายผู้ใหญ่บ้านเปิดงาน”วันครู”

นายอำเภอฯลูกชายผู้ใหญ่บ้านเปิดงาน”วันครู” ศรีบุญเรืองวิทย์ฯโชว์ไฮเทคจอยักษ์ LED ขนาดใหญ่สร้างสีสันวันรวมพลังครูศรีบุญเรือง ครั้งที่ 67 ภายใต้คำขวัญ “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเช้าวันที่ 16 ม.ค.66 ที่อาคารโดมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ครั้งที่ 67 ภายใต้คำขวัญ “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”โดยมีอดีตผู้บริหารสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน-คณะครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนร่วม 1 พันคน


โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์ นำโดย พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุวชัย แก้วจันดา อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ครูอาวุโสนอกประจำการนำกล่าวเพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นายพีระเดช โพธิสาร ผอ.โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง ครูอาวุโสในประจำการนำกล่าวคำปฏิญาณตน และพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในระดับจังหวัดและในระดับหน่วยงานทางการศึกษา ในขณะที่นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ ผอ.โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เจ้าภาพในการจัดงานวันรวมพลังครูศรีบุญเรือง โชว์จอLED ขนาดใหญ่ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ในวันนี้
นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าตนเองเป็นลูกผู้ใหญ่บ้าน เจริญเติบโตมาได้ทุกวันนี้เพราะมีครูทั้งครูใหญ่และครูประจำชั้นได้ให้การอบรมสั่งสอน ได้ดีเพราะมีครู เจริญเติบโตและก้าวหน้ามาสู่ตำแหน่งถึงทุกวันนี้เพราะมีครูพร้อมได้บรรยายพิเศษแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเน้นย้ำถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีพร้อมกล่าวว่าการพัฒนาคนเป็นหัวใจของการพัฒนา นั้นหมายความว่า ครู เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าในการอบรมสั่งสอนเด็กเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมความดี ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต


นอกจากนี้ ยังได้ฝากให้คุณครูทุกคนขอให้ร่วมกันวางเป้าหมายช่วยกันดูแลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เรียนจบตามระบบการศึกษา ไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึง การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กได้มีโภชนาการที่ดี ทั้งร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา อีกทั้ง ช่วยกันวางระบบสอดส่องดูแลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเด็กติดเกม ให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจน การสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทเลย รณรงค์ส่งเสริมสวมใส่ผ้าไทย ผ้าฝ้าย อัตลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพ/ข่าว/ รายงาน