(ชมคลิป) นพค. 23 เลย จัดชุดช่างพัฒนา ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร

 


ผู้สื่อข่าวรายงานที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านท่าสวรรค์ ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย พันเอก อธิป แก้วดวงใหญ่ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานปล่อยแถวขบวนยานพาหนะและเครื่องจักรกล ชุดปฏิบัติงานช่างหน่วยช่างพัฒนาออกปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติรวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลัง พลหน่วย จึงได้กราบนิมนต์พระอาจารย์พันดอน กิติปาโล เจ้าอาวาสวัดเทพรังศี บ้านโนนศิลา ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย มาประกอบพิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับกำลังพลเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนออกปฏิบัติงาน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย