พ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรภูมิปัญญาไทย “ศรีลำดวน”

 

เมื่อเร็วๆนี้ ที่อาคารศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย “ศรีลำดวน” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.วัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย “ศรีลำดวน” โดยมี นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นพ.ทนง กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับสรรงบประมาณจากงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนพรจากเกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 และ ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมุนไพรตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษได้มีบทบาทหน้าที่เป็นปลายน้ำ เพื่อกระจายสินค้าสมุนไพร โดยได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย “ศรีลำดวน” โดยในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาวางจำหน่ายในศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ รวมทั้งสิ้น 265 รายการ ซึ่งการดำเนินการกิจการในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน