ขอนแก่น (ชมคลิป) เขื่อนอุบลรัตน์ เตรียมขอเพิ่มการระบายน้ำ หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

ชลประทานจังหวัดขอนแก่น เตือนประชาชนที่อาศัยติดริมแม่น้ำชี และลำน้ำพองเตรียมรับมือน้ำหลาก และมีแนวโน้มเอ่อท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ หลังจากพบว่าปริมาณน้ำมาก และยังมีร่องมรสุม พาดผ่านในพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลให้มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม ขณะที่วันนี้ เขื่อนอุบลรัตน์ เตรียมขอเพิ่มการระบายน้ำ

            22 ส.ค. 2565 เจ้าหน้าที่ชลประทานเร่งเดินเครื่องสูบน้ำ บริเวณประตู D 8 จำนวน  6 บาน เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากห้วยพระคือ และลำน้ำพอง ลงสู่แม่น้ำชี หลังจากระดับน้ำในลำน้ำสาขา เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง  เป็น1 ในวิธีการจัดการจราจรน้ำ   เพื่อผ่องน้ำออกจากลำน้ำพอง และเตรียมรองรับการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ที่ได้ขอเพิ่มการระบายน้ำจาก วันละ 15  ล้านลูกบาศก์ เป็นวันละ 20 ถึง 25 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากเตรียมรับมวลน้ำที่คาดการณ์ว่าจะไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่อง เพราะมีปริมาณฝนตก ทั้งในพื้นที่เหนือเขื่อน และฝนตกในพื้นที่ ทำให้ปัจจุบัน เขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1112.8 คิดเป็นร้อยละ 46  ของความจุอ่าง และยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ1300  ล้านลูกบาศก์เมตร  โดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง เฉลี่ย  42.49 ล้านลบ.ม.  และจากการพยากรณ์อากาศ พบว่า ยังมีร่องมรสุมพาดผ่าน พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งจะทำให้น้ำจากลำน้ำพวย  และลำพะเนียง  ไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ ประกอบกับมวลน้ำจากลำน้ำเชิญ และน้ำป่าไหลหลาก ที่ไหลมาจากอำเภอชุมแพ ก็ไหลเข้าเช่นกัน

 นายณัฐพิสิษฐ์ อ่อนสำลี  /หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานขอนแก่น เปิดเผยว่า พื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับจังหวัดขอนแก่น คือ  อำเภอมัญจาคีรี  อำเภอบ้านไผ่ และพื้นที่ติดริมแม่น้ำชีในอำเภอเมือง เช่นพื้นที่ตำบลบ้านโต้น ตำบลท่าพระ ควรเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม จากน้ำชีเอ่อล้นตลิ่ง  เพราะขณะนี้ ในลำน้ำมีปริมาณน้ำมาก ประกอบกับ ปริมาณฝนในปีนีตกฉุกแทบทุกพื้นที่ อาจทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้ช้า

ส่วนสถานการณ์น้ำที่ไหลผ่านลำน้ำพองวันนี้ ที่สถานีวัดน้ำบ้านท่าเม่า อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น  น้ำยังห่างนจากตลิ่ง ประมาณ 2.83 เมตร  เพิ่มจากเมื่อวาน 50 เซนติเมตร จึงแจ้งเตือนไปยังประชาชน ควรติดตามข่าวสารและเตรียมรับมือน้ำท่วม

               ขณะที่การประชุมคณะอนุกรรมการน้ำจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30  น. ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ กฟผ. โดยเขื่อนอุบลรัตน์สามารถเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จากเดิมวันละ 15 ล้าน ลบ.ม./วัน ปรับเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันได วันละ 3 ล้าน ลบ.ม./วัน จนถึงอัตราการระบายไม่เกิน 25 ล้าน ลบ.ม./วัน  ทั้งนี้ให้ปรับตามสถานการณ์ของน้ำ ที่ไหลเข้าเขื่อน และเกณฑ์การควบคุมสูงสุดของเขื่อนอุบลรัตน์

   

            วันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ระบายวันละ 15 ล้านลบ.ม./วัน  วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ระบายวันละ 18 ล้าน ลบ.ม./วัน   วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ระบายวันละ 21 ล้าน ลบ.ม./วัน   และปรับการระบายตามปริมาณน้ำไหลเข้า ในอัตราไม่เกินวันละ 25 ล้าน ลบ.ม./วัน

           พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ด้านท้ายเขื่อน ให้รับทราบและเตรียมการป้องกัน และให้โครงการชลประทานที่อยู่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความพร้อมของอาคารชลประทานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ในครั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าอัตราการระบายดังกล่าวยังไม่กระทบด้านท้ายน้ำ และสามารถรองรับอัตราการระบายดังกล่าวได้.