อุดรธานี –  ร.13 พัน.1 เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ อ.ศรีธาตุ

 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลชุดจิตอาสาของหน่วยเข้าดำเนินการเก็บเศษซากวัสดุปรักหักพังที่เกิดความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน ให้กับประชาชนที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 จำนวน 3 หลังคาเรือน ประกอบด้วยบ้านเลขที่ 29 ของนางสมัคร อุทะกัง ซึ่งเป็นบ้านต้นเพลิงลามไปยังบ้านข้างเคียงทั้งสองข้าง คือบ้านเลขที่ 30 ของนางบัวลม กองแสน และบ้านเลขที่ 42 ของนางอนนท์ นรากุล ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ติดกัน ได้รับความเสียหายจำนวนมาก

หน่วยจึงได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายในเบื้องต้น โดยการรื้อ เก็บเศษซากวัสดุปรักหักพังฯ พร้อมกันนี้หน่วยได้มอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค เช่น ข้าวสาร, น้ำดื่ม, อาหารแห้ง, เสื้อผ้า, ผ้าห่ม, หมอน, มุ้ง พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนของเด็กเล็กเพื่อเป็นการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้ จากการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบอัคคีภัยดังกล่าว ทำให้ผู้ประสบภัย และประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกซาบซึ้งใจและรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ที่ได้จัดกำลังพลของหน่วยเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเวลาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13