มุกดาหาร -โรบินสันประกวด หนูน้อยสงกรานต์ ชิงทุนการศึกษากว่า 7,000 บาท


ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร ประกวดหนูน้อยสงกรานต์ ชิงทุนการศึกษากว่า 7,000 บาท เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน แต่งกายชุดไทย พร้อมโชว์ความน่ารัก ความสามารถ และร่วมสืบสานประเพณีไทย
วันที่ 18 เมษายน 2565 ที่บริเวณ ลานกิจกรรม หน้า Food Park ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร คุณศิริรัตน์ พละไกร ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารศูนย์การค้า เป็นประธานในงานประกวดหนูน้อยสงกรานต์ เพื่อชิงทุนการศึกษากว่า 7,000 บาท โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดกิจกรรมศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในครั้งนี้


ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์มุกดาหาร ร่วมสืบสานประเพณีไทย กับการประกวด” หนูน้อยสงกรานต์” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน แต่งกายชุดไทย พร้อมโชว์ความน่ารัก และความสามารถร่วมสืบสานประเพณีไทย ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แสดงความสามารถ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ที่สำคัญเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดใกล้เคียง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม สร้างความสุข เติมสีสันใหม่ ๆ และได้ช้อปปิ้งภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร


สำหรับผลการตัดสินประกวดหนูน้อยสงกรานต์ เพื่อชิงทุนการศึกษากว่า 7,000 บาท รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 4 เด็กหญิงนวลพรรณ ศิริผล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท ได้แก่หมายเลข 1 เด็กหญิง เจสซิก้า แฮนแซ่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้แก่หมายเลข 5 เด็กหญิง กัญญาภัค เกษมสุข รางวัลชมเชย อันดับ 1 ทุนการศึกษา 500 บาท ได้แก่หมายเลข 3 เด็กหญิงวริศรา ช่างเพชร และรางวัลชมเชย อันดับ 2 ทุนการศึกษา 500 บาท ได้แก่หมายเลข 7 เด็กหญิงวรรณิศา เสนีย์วงศ์
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบัน ร่วมตัดสินในครั้งนี้ พร้อมมอบรางวัลให้กับหนูน้อยที่ชนะการประกวดและถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึก ได้รับความสนใจจากลูกค้าที่มาศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร เป็นจำนวนมาก


สำหรับกิจกรรมการประกวดหนูน้อย สงกรานต์ ชิงทุนการศึกษา 7,000 บาท ในวันนี้เป็นน้อง ๆหนู ๆอายุระหว่าง 6-12 ปี ร่วมประกวด แต่งกายชุดไทย พร้อมความสามารถพิเศษ ร้อง เล่น เต้น โชว์ได้อย่างหน้าประทับใจ เวทีการประกวดในครั้งนี้นับว่าเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร