ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน สักการะ พระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย. ประจำปี 2565

(13 เม.ย.65) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สรงน้ำพระพุทธรูป พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม พระแก้วบุษราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม และพระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร ตำบลในอำเภอเมือง อำเภอเมืองอุบลราชานี จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2565 ตลอดจนเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยุ่สืบไปโดยภายในงาน มีการตรวจคัดกรองป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี