วังสะพุงเปิดศูนย์ป้องกันลดอุบัติเหตุและด่านชุมชนเทศกาลสงกรานต์

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ศูนย์บริการประชาชน”นิเวศน์” สี่แยกวังสะพุง ถนนมลิวรรณ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วย พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ อรัณยกานนท์ ผกก.สภ.วังสะพุง นายไพบูลย์ เขมะประสิทธิ์ นายก ทม.วังสะพุง ภาคราชการ เอกชน ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน ร่วมในพิธี นายไพบูลย์ เขมะประสิทธิ์ นายก ทม.วังสะพุง กล่าวว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนน ประกอบกับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี มีวันหยุดติดต่อกัน หลายวัน เป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนน เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา เดินทางท่องเที่ยวตามแหล่ง ท่องเที่ยวต่างๆ ทำให้ปริมาณยานพาหนะบนท้องถนนมีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ สูงกว่าภาวะปกติ ซึ่งรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความห่วงใยประชาชน ใช้เส้นทางต่าง ๆจึงได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดมาตรกา โดยเน้นย้ำให้มีการระดม รพกำลังจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีหน้าที่ในการดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทาง รวมทั้ง ขอความร่วมมือจากองค์กรเอกชนและ ภาคประชาชน เพื่อรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้ คำขวัญว่า “ชีวิตวีถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

ภาพ/ข่าว : ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์  จ.เลย