ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ “โรงเรียนบ้านละลม” ทุ่มงบสร้างกว่า 13.5 ล้าน มุ่งพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงเรียนบ้านละลม ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 3) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน โรงเรียนบ้านละลม และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ระดมทุนเพื่อหางบประมาณจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอนและปรับปรุงบริบทภายในโรงเรียน โดยมี น.ส.พัฒนา สังข์โกมล ผอ.โรงเรียนบ้านละลม พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมพิธี


น.ส.พัฒนา กล่าวว่า โรงเรียนบ้านละลม เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 441 คน ครูและบุคลากร รวม 30 คน สภาพอาคารเรียนเดิมสร้างมานานกว่า 40 ปีแล้ว เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ทางโรงเรียนจึงเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกับเด็กนักเรียนและครู จึงได้ทำหนังสือเสนอของบประมาณไปยัง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เพื่อที่จะสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าแบบ ศก.04 ซึ่งได้ดำเนินการรื้อถอนไปเมื่อ ปี 2562 และได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. จำนวน 17 ล้านบาท โดยบริษัท ส.การโยธา 1993 จำกัด ได้ชนะการประกวดราคาในระบบ E-bidding ในราคา 13,560,000 บาท เป็นแบบอาคารเรียน 212ล/57-ก ลักษณะเป็นอาคารเรียนสูง 3 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได 2 ข้าง


ซึ่งอาคารเรียนหลังนี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และจัดเป็นห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน ตามที่หลักสูตรกำหนดและให้บริการแก่โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และมุ่งหวังว่าจะได้ร่วมกันพัฒนาอาคารเรียนแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นห้องเรียนคุณภาพและมีความพร้อมในทุกๆด้าน


อีกทั้งยังได้รับความเมตตาจาก พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา มอบเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน และขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ่าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้มาในโอกาสนี้ด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน

Related posts