จ.อุบลฯ จัดงานบุญคูณลานพุทธมณฑลอุบลราชธานี ปี 2565

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิพุทธมณฑลอุบลราชธานี โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธมณฑลอุบสราชธานี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร จัดงานบุญคูณลานพุทธมณฑลอุบลราชธานี ที่บริเวณพื้นที่โครงการพุทธมณฑลอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวอำเภอเขื่องในเข้าร่วมในพิธีโดยในพิธีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวพิธีอาราธนาศีล จากนั้นพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จุดเทียนชัย และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าภาพจุดเทียนชัย จำนวนรวม 7 ต้น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมนำเจริญจิตตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับงานบุญคูณลานพุทธมณฑลอุบลราชธานี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธมณฑลอุบลราชธานีกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร มีดำริกำหนดให้มีการจัดงานบุญคูณลานพุทธมณฑลอุบลราชธานี เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 ของการจัดงานโดยมูลนิธิพุทธมณฑลอุบลราชธานีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประสานขอความอนุเคราะห์จากเจ้าคณะอำเภอและนายอำเภอทุกอำเภอแจ้งวัดทุกวัดและหมู่บ้านทุกหมู่บ้านร่วมบุญสมทบทุนสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานี โดยให้นำข้าวเปลือกและปัจจัยรวบรวมส่ง ณ วัดเจ้าคณะตำบลในพื้นที่ แล้วให้เจ้าคณะตำบลรวบรวมนำส่ง ณ ที่ทำการมูลนิธิพุทธมณฑลอุบลราชธานี บริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานีแห่งนี้
ซึ่งบุญประเพณี “บุญคูณลาน”หรือการสู่ขวัญข้าวของชาวอีสาน เป็นงานประเพณีที่ ประกอบไปด้วยความดีงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบสาน โดยหลังจากที่ชาวบ้านเก็บเกี่ยวเรียบร้อย ก็จะนำข้าวมานวดที่ลานนวดข้าว ข้าวที่นวดแล้วจะนำมากองรวมกันก่อนที่จะนำไปเก็บในยุ้ง เรียกว่า คูณลาน จากนั้นจึงทำพิธีทำบุญนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตราหาร ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ญาติมิตร ตลอดจนลานข้าว ทุ่งนา วัว ควาย และเจ้าของนา เพื่อเป็นสิริมงคล บุญกุ้มข้าวใหญ่ ชาวบ้านเชื่อว่าจะได้กุศลแรง นิยมทำกันในวงกว้างเป็นประจำทุกปี โดยชาวบ้านจะนำข้าวเปลือกมากองรวมกันเป็นกุ้ม (กองเป็นพระเนินสูง) ที่บริเวณศาลากลางบ้านหรือศาลาโรงธรรม กลางคืนมีการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ รับศีล ฟังเทศน์ มีมหรสพสมโภช ตอนเช้าถวายภัตตาหารพระสงฆ์ แล้วถวายข้าวเปลือกให้เป็นสมบัติของวัดด้วย

ภาพ/ข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี