อุบลราชธานี – ราชภัฏ​อุบลฯ​จัดแข่งขันฟุตบอลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล UBRU SENIOR CUP ประจำปี 2565

รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี​ เป็น​ประธาน​แถลงข่าว​การแข่งขันฟุตบอลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล UBRU SENIOR CUP ประจำปี 2565ในระหว่างวันที่ 5 มี.ค. – 7 เม.ย. 65​ ณ​ สนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย การสร้างสุขภาวะที่ดี และการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขของนักศึกษา บุคลากร และชุมชน และเป็​น การพัฒนา เครือข่ายความร่วมมือ ความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร จึงเปิดโอกาส​ให้นักศึกษา​ และประชาชนที่สนใจรวมทีมมาจับสลากเพื่อแบ่งการแข่งขัน​ ด้วยปัจจุบันมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญการแข่งขันกีฬาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่มีสุขภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานและส่งเสริมให้บุคลากร ทั้งภายใน ภายนอก ให้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีความสนใจในการดูแลสุขภาพ เล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างมากขึ้น ลดปัจจัยเสี่ยงต้านสุขภาพและให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการแข่งขันและเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 (20th ASEAN University  Games) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับเกียรติ​เป็นเจ้าภาพในปีนี้ด้วย