หนองบัวลำภู – นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบรางวัลใหญ่ให้ผู้โชคดีจากการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณหน้ามุกศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานมอบรางวัลสลากการกุศล ประจำปี 2565 รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ (ตอนเดียว) รางวัลที่ 2 รถไถนาเพื่อการเกษตร (ประเภทเดินตาม) และรางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี ให้แก่ผู้โชคดีจากการจัดกิจกรรมออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดี

สำหรับผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ (ตอนเดียว) ได้แก่ นางสาวบัวหลวง ทองโคตร จากตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู รางวัลที่ 2 รถไถทางการเกษตร (ประเภทเดินตาม) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ พันโทวรายุส์ ตรีวัฒน์สุวรรณ บ้านโนน ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และนายลอย พิมพ์ดี ตำบลกุดจิก อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และรางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นายสมพันธ์ สุนา ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู นางอ้อมขวัญ ศรีทะ ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และนางหนูดำ บุญประคม ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ในโอกาสนี้ นางศิวพรฯนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของให้แก่เหล่ากาชาดและจากการรวมน้ำใจกาชาด เพื่อนำมาสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสลากกาชาดการกุศลในครั้งนี้
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู