เลย – ‘ฉก.ทพ.21’ ต้อนรับ หน.ฝทพ.ศปก.ทภ.2 พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานของหน่วย ในพื้นที่


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พ.อ.อุทัย นิลเนตร ผบ.กรม ทพ.21/ผบ.ฉก.ทพ.21 พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยให้การต้อนรับ พ.อ. สุนัย แย้มแสงสังข์ หน.ฝทพ.ศปก.ทภ.2 พร้อมคณะในโอกาสตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานของหน่วย ในพื้นที่ จ.เลย เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยในห้วงที่ผ่านมา เพื่อร่วมบูรณาการในการพัฒนาหน่วยต่อไป และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดนของหน่วย เพื่อตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.2103 โดยได้กำชับให้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมาย การลักลอบนำเข้ายาเสพติด การหลบหนีเข้าออกนอกราชอาณาจักรเน้นการบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพิ่มมาตรการ ในการปฏิบัติ จุดเฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติ รวมถึงการเพิ่มกำลังลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง และการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเลย ก่อนเดินทางกลับได้มอบของบำรุงขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนของหน่วย ณ ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ฉก.ทพ.2103 บ้านโนนสวรรค์ ม.8 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย
ภาพ : ฉก.ทพ.21
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร