จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 59 ราย พบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ 4 ราย กระจายทุกพื้นที่


วันที่ 19 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 19 ก.พ. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 57 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 6 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 3,194 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 869 ราย หายป่วยแล้ว 2,313 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 914 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 38 ราย มีอำเภอเมือง 7 ราย อำเภอนาด้วง 3 ราย อำเภอภูหลวง 6 ราย อำเภอด่านซ้าย 1 ราย อำเภอนาแห้ว 1 ราย อำเภอวังสะพุง 15 ราย และอำเภอเอราวัณ 1 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC)สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลยติดเชื้อรายใหม่ 78 รายข้อมูล ณ วันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 4 รายติดเชื้อในจังหวัด 74 ราย
Cluster ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จำนวน 11 ราย Cluster ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จำนวน 3 ราย Cluster งานอุทิศส่วนกุศล ในตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จำนวน 14 ราย
Cluster งานศพในตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จำนวน 6 ราย Cluster งานศพในตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จำนวน 5ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 35 ราย ดังนี้ อำเภอเมือง จำนวน 4 ราย อำเภอนาด้วง จำนวน 1 รายอำเภอปากชม จำนวน 8 รายอำเภอภูเรือ จำนวน 1 รายอำเภอท่าลี่ จำนวน 2 รายอำเภอวังสะพุง จำนวน 13 รายอำเภอผาขาว จำนวน 2 ราย อำเภอเอราวัณ จำนวน 4 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 847 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 21 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 1 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 414,362 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 388,245 โด๊ส

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย