จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 131 ราย นอกพื้นที่ 6 รายในพื้นที่ 125 ราย คลัสเตอร์กระจายทุกพื้นที่


วันที่ 23 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 23 ม.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 94 ราย มีผู้ป่วย เสียชีวิตสะสม 44+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 5,787 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 683 ราย หายป่วยแล้ว 5,056 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 694 ราย มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 57 ราย อำเภอเมือง 37 ราย อำเภอปากชม 1 ราย อำเภอวังสะพุง 13 ราย อำเภอด่านซ้าย 5 ราย และอำเภอภูหลวง 1 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการถูกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดเลย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 131 ราย ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 6 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 125 ราย
Cluster ร้านอาหาร ต.เมือง อ.เมือง จำนวน 14 ราย Cluster แข่งขันกีฬา บ้านห้วยเหล็ก ต.กกคู่ อ.เมือง จำนวน 15 ราย cluster งานแต่งงาน บ้านนาค้อ ต.ปากชม อ.ปากชม จำนวน 14 ราย
Cluster งานศพ ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จำนวน 2 ราย Cluster งานแต่งงาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จำนวน 12 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 68 รายดังนี้
อ.เมืองจำนวน 26 ราย อ.นาด้วง จำนวน 1 ราย อ.เชียงคาน จำนวน 6 ราย อ.ปากชม จำนวน 14 ราย อ.ด่านซ้าย จำนวน 1 ราย อ.ภูเรือ จำนวน 7 ราย อ.ท่าลี่ จำนวน 1 ราย อ.วังสะพุงจำนวน 9 ราย อ.ภูหลวง จำนวน 2 ราย และ อ.เอราวัณ จำนวน 1 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 650 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 31 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 2 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 430 เตียง ศูนย์โควิดชุมชน 1,034 เตียง เหลือ 887 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 404,927 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 369,135 โด๊ส

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย