กาชาดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรวมน้ำใจให้กาชาด


จากการเปิดเผยของ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ว่าด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรวมน้ำใจให้กาชาด เพื่อนำสิ่งของไปออกร้านกาชาดประจำปี 2565 และมอบให้กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู \
ในโอกาสนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 5 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู