ศรีสะเกษ – 2 นักศึกษา ลปส. สุดเจ๋ง คว้าแชมป์อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพงานไม้ ระดับจังหวัด


เมื่อเร็วๆนี้ นายสมยศ พันธ์มา รอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา (ลปส.) นำโดย พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา (ธ) ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา และนายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้ส่งตัวนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ สาขาทักษะงานไม้ ที่สนามการแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นายจักกฤษณ์ จงหาญ และน.ส.มาฬาตี บุญสิงห์ นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา แผนกวิชาโยธา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในระดับจังหวัด และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค
ทั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นมา เป็นโรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ซึ่งเปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน