พ่อเมืองศรีสะเกษ มอบความห่วงใย ปชช. ระดมเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจ-จุดบริการ-ด่านชมชน 890 แห่ง ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่


เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นายสุรศิษฐ์ อินทรกรอุดม ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
นายวัฒนา กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ขึ้น ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการอำนวยการและสั่งการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครจำนวนมาก เพื่อการปฏิบัติงานทั้ง 22 อำเภอ ประจำจุดตรวจหลัก 38 จุด จุดตรวจรอง 21 จุด จุดบริการ 148 แห่ง และด่านชุมชน 683 แห่ง รวมทั้งสิ้น 890 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมประมาณ 12,500 คน
ทั้งนี้เพื่อรณรงค์และป้องกันจากการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และเพื่อดูแลอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างสุขใจ กับวิถีชีวิตใหม่ แบบ New Normal ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุทางถนนต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน