ขนส่งร้อยเอ็ด จัดBig Cleaning Day รับการเดินทางช่วงปีใหม่

นายกฤษฎา มะลิซ้อน ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด นำเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถานีพลาญชัยร้อยเอ็ด ผู้ประกอบการรถประจำทาง พนักงานขับรถโดยสาร และเจ้าหน้าที่ประจำสถานีฯร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการร่วมกันล้าง เช็ด ถู ทำความสะอาดอุปกรณ์ พื้นสถานีฯ ฉีดพู่นสเปรย์แอลกอฮอล์ บริเวณห้องจำหน่ายตั๋ว เก้าอี้พักคอยสำหรับผู้โดยสาร รวมถึงบนรถโดยสาร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

นายกฤษฎา มะลิซ้อนฯ เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายเปิดประเทศ เมื่อวันที่1พฤศจิกายน 2564 และให้ประชาชนสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ จึงทำให้มีประชาชนเดินทางเข้า-ออก
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาใช้บริการภายในสถานีฯเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุข และกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่กำลังจะถึงนี้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้กำชับไปยังผู้ประกอบการ ผู้ขับรถโดยสาร เจ้าหน้าที่ประจำสถานีฯให้ดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข D-M-H-T-T-A (เว้นระยะห่าง, สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสะอาด หรือเจลแอลกอฮอล์, ตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง) อย่างเคร่งครัด
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด, แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำน้ำมาเต็มคันรถเพื่อใช้ในการฉีดล้างพื้นภายในอาคาร ชานชลา และถนนโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ดจนสะอาดปลอดภัย ต้อนรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านสถานีฯในช่วงเทศการปีใหม่2565 นี้
วินัย วงศ์วีระขันธ์ ร้อยเอ็ด