อบต.กองโพน จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ป้องกันการแพร่ระบาด ‘COVID-19’

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ ห้องประชุม อบต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี นายอลงกรณ์ วรรณคำ นา…

Read More