ขอนแก่น (ชมคลิป) ปภ.เขต 6 บินสำรวจสถานการณ์น้ำ พบไร่นา แหล่งน้ำขนาดเล็ก และเขื่อนอุบลรัตน์ ล้วนได้รับอานิสงค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ.เขต 6 บินสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พบไร่นา แหล่งน้ำขนาด…

Read More