ขอนแก่น- ส่งทีมสำรวจ “ถ้ำเสือ” ตรวจสอบเส้นทาง ชมความงดงามทางธรรมชาติ เตรียมเสนอเปิดให้นักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์ได้เข้าสัมผัส ‘ซิปไลน์ในป่าใหญ่’ อะเมซิ่งหลังผาม่าน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 พ.ย.64 นายแสนลาภ เลอยุกต์ ปลัดเทศบาลตำบลภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ย.64 ที่ผ่านมา นายมงคล ภักดีสุวรรณ์ นายอำเภอภูผาม่าน และนายชัยยา เรืองเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลภูผาม่าน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่วิศวกร เทศบาลตำบลภูผาม่าน ร่วมกับ นายอุดรพัฒน์ จันทร์ธิมา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน นำทีมเจ้าหน้าที่สายตรวจอุทยาน ลงพื้นที่ “ถ้ำเสือ” ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูผาม่าน เขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน บ้านภูผาม่าน หมู่ 1 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ซึ่งมีสภาพเป็นภูเขาสูงชันมีหุบเหวลึก ลักษณะเขาหินปูนเรียงตัวสลับหินหนามหน่อตามธรรมชาติ มีพรรณไม้หายากสวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ แต่พื้นที่ยังไม่เหมาะแก่การเดินท่องเที่ยว จึงได้ร่วมกันวางแผนสำรวจ เพื่อเสนอแผนในพัฒนาพื้นที่ ปรับปรุงเส้นทางจุดชมวิว และเส้นทางชมธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้เข้าชม

ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ในการลงพื้นที่สำรวจ โดยได้แบ่งเป็น 2 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 เส้นทางจากปากถ้ำเสือจุดที่ 1 ไปจนถึงจุดชมวิวผาสุดหลังถ้ำเสือ และจุดที่ 2 หาจุดที่เปิดวิวรอบด้านให้มากที่สุดเพื่อออกแบบสะพานทางเดินและพัฒนาจุดชมวิวที่ได้มุมองศากว้างที่สวยงาม ระยะที่ 2 สำรวจออกแบบซิปไลน์ในป่าใหญ่ ชมธรรมชาติ จุดอะเมซิ่งหลังผาม่าน โดยไม่ส่งผลกระทบเกิดผลเสียต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทางอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน และเทศบาลตำบลภูผาม่าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้สรุปผลการสำรวจส่งให้กับทีมบริษัทที่รับปรึกษาออกแบบด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จัดทำแผนประมวลภาพการสำรวจ เพื่อนำเสนอและจัดทำโครงการต่อไป

นายแสนลาภ เลอยุกต์ กล่าวอีกว่า โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตอำเภอภูผาม่าน ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะทำให้พื้นที่มีแห่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีคุณค่าแก่ชีวิตและน่าสัมผัสแก่นักท่องเที่ยว เกิดการสร้างรายได้จากกระแสการท่องเที่ยว มีการจ้างงาน รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการแก่ประชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 6% และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอันเกื้อกูลต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนและระบบเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอภูผาม่าน อันจะนำมาซึ่งความสุขแก่ประชาชน

สำหรับ “ถ้ำเสือ” ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูผาม่าน เขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน บ้านภูผาม่าน หมู่ 1 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น อยู่ใกล้บริเวณถ้ำพระและถ้ำค้างคาว แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังของอำเภอภูผาม่าน ถ้ำเสือ จะอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนภูผาม่าน ด้านล้างถ้ำเสือจะเป็นถ้ำลอด ซึ่งคนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นที่สถิตย์อยู่ของปู่เสือที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่คอยปกป้องถ้ำเสือแห่งนี้ และเชื่อกันว่าในอดีตถ้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่ของเสือ มีซากสัตว์โครงกระดูกโบราณที่เสือล่าเหยื่อนำมาเก็บไว้จำนวนมาก

ซึ่งโดยเสน่ห์ของอำเภอภูผาม่าน การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ทุกวันนี้ทุกคนต่างโหยหาธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ดีแก่ชีวิต เป็นปรัชญาชีวิตในปัจจุบัน ภูผาม่านจึงตอบโจทย์ นักท่องเที่ยว การพัฒนาจึงต้องยึดแนวทางการท่องเที่ยวรูปแบบ ธรรมชาติให้มากที่สุด แต่ยังคงต้องสรรหาสิ่งแปลกใหม่ ความตื่นเต้นท้าทาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาพิสูจน์