อุดรธานี- ร.13 จัดกำลังพลออกรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ บ้านหนองใส

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ตอนสูทกรรมของหน่วย ออกดำเนินการตามโครงการ “ หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ ” โดยการเข้าซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ให้มีรายได้ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยในครั้งนี้ได้เดินทางไปที่สวนของ นาย เพียง สุขนอก บ้านเลขที่ 229 หมู่ที่ 17 บ้านหนองใส ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้จัดซื้อพืชผลทางการเกษตร(บวบเหลี่ยม) เพื่อนำมาประกอบอาหาร ให้กับทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทาน จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้ออกไปจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรกับเกษตรกรถึงสวนนั้น ทำให้เจ้าของสวนผักฯมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่หน่วยงานทหารได้เข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดซื้อ(บวบเหลี่ยม) จากเกษตรกรในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งทำให้ยังไม่สามารถออกดำเนินการจำหน่ายได้ตามปกติ หากมีใครสนใจผักบวบเหลี่ยม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 095 – 1802247 นาย เพียง สุขนอก เจ้าของสวนได้โดยตรง
ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13