จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 8 ราย ผู้ป่วยระบาดในพื้นที่ทั้ง 8 ราย ไม่พบผู้ป่วยนอกพื้นที่ ราย


วันที่ 5 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย วันนี้แถลงเป็นเอกสารสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 24+1 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อในพื้นที่ 8 ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 3,110 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 194 ราย หายป่วยแล้ว 2,892 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 262 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 21 ราย ไม่มีผู้ป่วยนอกพื้นที่เดินทางเข้ามารักษา
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 124 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 67 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 3 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 287 เตียง รพ.สนาม 283 ราย ศูนย์โควิดชุมชน 1,683 เตียง เหลือ 2,014 ราย
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /